Referensförteckning

2022

HUS VSS, Kreate Oy, 2022–2023, borrning, bultning, betongsprutning, injektering

NSL3 Kraftverk, Josira OY 2022, kemisk injektering


2021

Blombackens reningsverk, GRK Infra Oy, 2021–2022 Sprutbetongarbeten och injektering, borrning och bultning

Bergrum i Vik, NCC Oy, 2021, Berginjektering, flisningsarbeten, reparation av avgasrör för reservkraft

Lillkyro vindkraftspark, Suvic, 2021, Borrning av bergförankring och hålinjektering

Lappfjärds vindkraftspark, Suvic, 2021, Borrning, injektering och vattentäthetsprovning av förankringshål.
Vindkraftsfundament 43 st.

Karhunnevankangas vindkraftspark, Suvic, 2021, Bergborrning, injektering och vattenprovning av förankringshål


2020


TYL FMS Finnoo – HSY, 2020, Betongsprutning av täckdike, injektering, förstärkning av vertikala schakt, borrning av tryckväggar

Västmetron, eftertätningsarbeten under etapp 1 – Ins. toimisto Virpiö Oy, 2020, Kemisk injektering.

 

2019

Helsingfors-Vanda T2 Terminal bergförstärkningsarbeten – Kreate Oy, 2019–2020, Cementinjektering, betongsprutning, betongsprutning av täckdike, borrning och bultning.

Förstärkningsarbeten i kapselschaktet, Olkiluoto – Sitowise Group Oyj, Posiva Oy, 2019, Förstärkning av slutförvaringsanläggningens vertikala schakt, borrning, bultning, injektering, beklädnadskonstruktions- och utrustningsarbeten.
Schaktets höjd var 430 m. 2 000 förböjda stålplåtar. 4 000 bultar. 8 000 tallriksankare

 

2018

Försvarsmakten, Jyväskylä – Destia Oy, 2018, Injektering och betongsprutning.

Västmetro Finnoo, Esbo – YIT Infra Oy, Graniittirakennus Kallio Oy, 2018 Förstärkning av vertikala schakt, 5 st.
Cementinjektering.

Västmetrons banlinje under etapp 2, Esbo, Graniittirakennus Kallio Oy, 2018, Kemisk injektering, efterinjektering samt borrning och bultning av strukturella vidhäftningar i spårtunneln och tunnelbanestationerna.

2023

Förstärkning av bergvägg, Terrafame Oy, 2023, bergtäckningsnät och betongsprutning

Mannerheimvägens bro, VM Suomalainen Oy, 2023, bergtäckningsnät och betongsprutning

Nordkalk Villmanstrand rappning av siloer, 2023, betongsprutning

Kallion ala-aste, Lujatalo Oy, 2023, förstärkning av mellanbjälklagsplattan genom betongsprutning 4000 m2

Pargas gruva – Nordkalk Oy 2023 Limbergs ramptunnel 340 m, 11 000 m3 att bryta


2022

HUS VSS, Kreate Oy, 2022–2023, borrning, bultning, betongsprutning, injektering

Sanering av avloppstunnel, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitosyhtymä, 2022–2023, tvättning och skrotning av avloppstunnel, borrning och bultning, bergtäckningsnät, betongsprutning, betonglappning och reparation av bottenplattan, vatteninjektering, sanering av väder- och tryckdörrar.

Vanda fängelse, Jokioisten maanrakennus Oy, 2022, betongsprutning, borrning och bultning

NSL3 Kraftverket, Josira Oy 2022 Kemisk injektering Kuhankoski

VVL, SRV Infra Oy 2022 Vidhäftningsborrning och bultning, sprutbetong

Sjökortsgränden, VM Suomalainen, 2022 bultning, sprutbetong

Kevitsa gruva, 2022 Pumpstationstunnel 170 m

Ängskulla befolkningsskydd, Retta Oy 2022 betongsprutning


2021

Blombackens avloppsreningsverk, GRK Infra Oy, 2021–2022 Sprutbetongarbeten och injektering, borrning och bultning

Reparation av järnvägstunneln i Halikko, Trafikledsverket (186 m), 2021, Förnyande av tunnelfodringens konstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Gråbacken, Trafikledsverket (265 m), 2021, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Köpskog, Trafikledsverket (43 m), 2021, Förnyande av tunnelfodringskonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Åminne, Trafikledsverket (101 m), 2021, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Bäljens, Trafikledsverket (298 m), 2021, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av tågtunnlarna i Gruvbacken och Haukkamäki (534 m), 2021, förnyande av foderkonstruktionerna, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning i tunnlarna i Gruvbacken (98 m) och Haukkamäki (436 m). Montering av betongelement vid inloppen.


2020

Raidejokeri, Batteribackens tunnel – YIT, 2020, Borrning, bultning, betongsprutning

Tammerfors avloppsreningsverk Sulkavuori – Skanska Infra Oy, 2020, Bultning och andra tunnelarbeten (borrning, bultning, betongsprutning, betongsprutning av täckdike)

Sanering av tågtunneln i Högbacka – R. Ajalin Oy, 2020, Montering av beklädnadskonstruktion 600 m2, Betongsprutning ca 5000 m2.

Rivningstunnel i Blombacken – Kalliorakennus Yhtiöt, 2020, Betongsprutning och utrustning.

 

2019

Helsingfors-Vanda T2 Terminal bergförstärkningsarbeten – Kreate Oy, 2019–2020, Cementinjektering, betongsprutning, betongsprutning av täckdike, borrning och bultning.

Renovering av tågtunneln, Pepallonmäki – R. Ajalin Oy, 2019–2020, Sanering av kustbanans tågtunnel 560 m.
Borrning och lödning av vidhäftningstappar.Bergtäckningsnät, betongsprutning 1 400 m3, läggning av fodermatta och eftertätningsarbeten. Markbyggnadsarbete.

Neste Sköldvik – Porvoon Paalurakenne Oy, 2019, Kilningsgrävning av bränsletankarnas botten (700 m3 i fast mått) och betongsprutning/Markbyggnadsarbete

Helen Blåbärslandet grottvärmelager – YPR Oy, 2019, Förstärkningsarbeten, bl.a. borrning och bultning, betongsprutning av täckdike och betongsprutning. Utrustning.


2018

Sanering av TRV tågtunneln, Rönninge – Besab AB, 2018, Hjälparbeten vid betongsprutning/utrustning
Sulkavuori avloppsreningsverks arbetstunnel, Tammerfors – YIT Infra Oy, 2018, Förstärkning av arbetstunnel. Markbyggnadsarbete.
Betongsprutning

Sanering av vattentunneln HSY Böle – Destia Oy, 2018, Krävande rivnings- och saneringsarbeten av en smal vattentunnel.
Borrning och bultning av ca 10 000 lm, betongsprutning 12 000 m2, montering av betongsprutat drän 2 000 lm och kilningsgrävningsarbeten.

Helsingfors stad As. Oy Susitie och Siilitie sanering av krypgrundsutrymmen – Consti Julkisivut Oy, 2018, Renovering av gamla konstruktioner i krypgrunderna i tre byggnader. Mögelsanering och våt sandblästring, högtryckstvätt och desinficering av blästrade ytor samt betongsprutning. Renovering av tak- och väggbalkar.Brandtätning i byggnader. Värmeisolering av krypgrund i en byggnad.

Renovering av tågtunneln, Lavianmäki – R. Ajalin Oy, 2018–2020, Sanering av kustbanans tågtunnel 580 m. Borrning och lödning av vidhäftningstappar 11 500 st. Bergtäckningsnät 11 500 m2, betongsprutning 1 230 m3.

Köpcentret Lippulaiva, Esbo – Louhintahiekka Oy, 2018, Betongsprutning av köpcentrets fundament/markbäddar.

Försvarsmakten, Jyväskylä – Destia Oy, 2018, Injektering och betongsprutning.

Västmetron Esboviken, Esbo – YIT Infra Oy, 2018, Schaktförstärkningsarbeten, montering av betongsprutat täckdike och utrustningsarbeten. Betongsprutning av tunnel 600 m3.


2017

Gruvan i Pahtavaara – Rubert Finland Oy, 2017, Bultning och sprängningsarbeten i tunnlar.

Kittilä gruva – Agnico Eagle, 2017, utrustningsarbeten


2016

VR-Track Kangasvuori tågtunnel, 2016, betongsprutning


2015

Utbyggnad av Västmetron, underleverantör till Finnoo, Mossberget, Sökö och Kaitans – Destia Oy, 2015–2016, grävning och förstärkningsarbeten för arbetstunnlar (grävning, skrotning, bultning, betongsprutning). 4 tunnlar, prof. ca 47 m2, från markytan nedåt, total längd ca 1500 m.

Kaitans – Destia Oy, 2015–2016, Grävnings- och förstärkningsarbeten för arbetstunnlar (grävning, skrotning, bultning, betongsprutning). 4 tunnlar, prof. ca 47 m2, från markytan nedåt, total längd ca 1500 m.


2013

Helsingfors, Bakre Tölö – Destia Oy, 2013–2014, Grävning av avloppstunnel och förstärkningsarbeten (bultning, betongsprutning) ca 7000 m3.

Gruvan i Endomines Pampalo, 2013, Övre delens tunneldrivning med förstärkningsarbeten (gruvdrift, skrotning, vajerbultning, bergtäckningsnät, betongsprutning).

2023

Pargas gruva – Nordkalk Oy 2023 Limbergs ramptunnel 340 m, 11 000 m3 att bryta

 

2022

Boliden Kevitsa, 2022, tunnelgrävning och förstärkning gruvan i Kevitsa, 2022, pumpstationstunnel 170 m


2019

Neste Sköldvik – Porvoon Paalurakenne Oy, 2019, Kilningsgrävning av bränsletankarnas botten (700 fast m3) och betongsprutning/Markbyggnadsarbete


2018

Sanering av vattentunneln HSY Böle – Destia Oy, 2018, Krävande rivnings- och saneringsarbeten av en smal vattentunnel.
Borrning och bultning av ca 10 000 lm, betongsprutning 12 000 m2, montering av betongsprutat drän 2 000 lm och kilningsgrävningsarbeten.


2016

Metrodepån i Mossberget – Kalliorakennus- Yhtiöt Oy, 2016-2017, Utgrävning av vägtunnlar och hallar ca 120 000 m3.


2015

Utbyggnad av Västmetron, underleverantör till Finnoo, Mossberget, Sökö och Kaitans – Destia Oy, 2015–2016, grävning och förstärkningsarbeten för arbetstunnlar (grävning, skrotning, bultning, betongsprutning).4 tunnlar, prof. ca 47 m2, från markytan nedåt, total längd ca 1500 m.


2013

Helsingfors, Bakre Tölö – Destia Oy, 2013–2014, Grävning av avloppstunnel och förstärkningsarbeten (bultning, betongsprutning) ca 7000 m3.

Gruvan i Endomines Pampalo, 2013, Övre delens tunneldrivning med förstärkningsarbeten (grävning, skrotning, vajerbultning, bergtäckningsnät, betongsprutning).


2012

Gruvorna i Kylylahti och Pampalo, 2012–2013, grävning av ventilationsschakt med Alimak-utrustning, förstärkning och utrustning.


2011

Gruvan i Hitura, 2010–1012, Tunneldrivning och förstärkning. Grävning, skrotning, vajerbultning, bergtäckningsnät, utrustning

2020

Tammerfors avloppsreningsverk Sulkavuori – Skanska Infra Oy, 2020, Bultning och andra tunnelarbeten (borrning, bultning, betongsprutning, betongsprutade drän) TYL FMS Finnoo – HSY, 2020, Betongsprutade täckdiken, injektering, förstärkning av vertikala schakt, borrning av tryckväggar.


2019

Helsingfors-Vanda T2 Terminal bergförstärkningsarbeten – Kreate Oy, 2019–2020, Cementinjektering, betongsprutning, betongsprutning av täckdike, borrning och bultning.

Helen Blåbärslandets grottvärmelager – YPR Oy, 2019, Förstärkningsarbeten, bl.a. borrning, bultning, betongsprutning av täckdike och betongsprutning. Utrustning.


2018

Sanering av järnvägstunnel, Strängnäs – Besab AB, 2018, Betong och utrustning av betongsprutad dräneringsmatta

Blombackens avloppsreningsverk, Esbo – YIT Infra Oy, 2018, Leverans och montering av betongsprutat täckdike, ca 40 000 m. Förstärkningsbultning ca 400 000 lm och utrustningsarbeten. Borrning och bultning strukturell vidhäftning ca 25 000 lm.

Metsä-Sairila avloppsreningsverk, St. Michel – YIT Infra Oy, 2018, Förstärkningsarbeten av vertikala schakt och montering av betongsprutat täckdike, ca 11 000 m.

Sanering av vattentunneln HSY Böle – Destia Oy, 2018, Krävande rivnings- och saneringsarbeten av en smal vattentunnel.
Borrning och bultning av ca 10 000 lm, betongsprutning 12 000 m2, montering av betongsprutat drän 2 000 lm och kilningsgrävningsarbeten.

VT8, Åbo – YIT Infra Oy, 2018, Skrotning av förskärningar, förbultning och leverans av betongsprutat täckdike.

Västmetron Esboviken, Esbo – YIT Infra Oy, 2018, Schaktförstärkningsarbeten, montering av betongsprutat täckdike och utrustningsarbeten. Betongsprutning av tunnel 600 m3.

2023

Vt13 förbättring, Destia Oy 2023 borrning, bultning, bergtäckningsnät

Kt50 ring lll, Destia Oy 2023 borrning, bultning, skrotning

Pargas gruva – Nordkalk Oy 2023 Limbergs ramptunnel 340 m, 11 000 m3 att bryta


2022

HUS VSS, Kreate Oy 2022–2023 borrning, bultning, betongsprutning, injektering

Vanda fängelse, Jokioisten maanrakennus Oy 2022 betongsprutning, borrning och bultning

As Oy Käenkallio, YIT Suomi Oy 2022 borrning och bultning, bergtäckningsnät

NSL3 Kraftverk, Josira Oy 2022 Kemisk injektering

Kuhankoski VVL, SRV Infra Oy 2022 Vidhäftningsborrning och bultning, betongsprutning

Spinnova bergförstärkning, SRV Infra Oy 2022 borrning och bultning, bergtäckningsnät, skrotning

Sjökortsgränd, VM Suomalainen 2022 bultning, betongsprutning Vt3 Tavastkyroleden, Destia Oy 2022 Borrning och bultning, bergtäckningsnät

Bergförstärkning av Paimenportti, GRK Infra Oy 2022 borrning och bultning, bergtäckningsnät Sanering och förstärkning av bergskärning i Saharanta, Destia Oy 2022 borrning och bultning, bergtäckningsnät

Gruvan i Kevitsa 2022 Pumpstationstunnel 170 m


2021

Blombackens avloppsreningsverk, GRK Infra Oy, 2021–2022 Betongsprutning och injektering, borrning och bultning

Lillkyro vindkraftspark, Suvic 2021 Borrning av bergförankringar och injektering av hål

Reparation av järnvägstunneln i Halikko, Trafikledsverket (186 m) 2021– Förnyande av tunnelfoderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen

Slussens bussterminal membranentreprenad, Veidekke 2021– Borrning, bultning och montering av membran för bussterminalen

Sanering av järnvägstunneln i Gråbacken, Trafikledsverket (265 m), 2021, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Köpskog, Trafikledsverket (43 m), 2021– Byte av tunnelfodringskonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Åminne, Trafikledsverket (101 m), 2021–, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen

Sanering av järnvägstunneln i Bäljens, Trafikledsverket (298 m), 2021–, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen

Sanering av tågtunnlarna i Gruvbacken och Haukkamäki (534 m), 2021–, förnyande av foderkonstruktionerna, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning i tunnlarna i Gruvbacken (98 m) och Haukkamäki (436 m), Montering av betongelement vid inloppen.

Lappfjärds vindkraftspark, Suvic 2021– Bergborrning, injektering och vattenprovning av förankringshål.
Vindkraftsfundament 43 st. Karhunnevankangas vindkraftspark, Suvic, 2021, Bergborrning, injektering och vattenprovning av förankringshål


2020

Raidejokeri, Batteribackens tunnel – YIT 2020 Borrning, bultning, betongsprutning

Tammerfors avloppsreningsverk Sulkavuori – Skanska Infra Oy 2020– Bultning och andra tunnelarbeten (borrning, bultning, betongsprutning, betongsprutade drän)

TYL FMS Finnoo – HSY 2020 Betongsprutade täckdiken, injektering, förstärkning av vertikala schakt, borrning av tryckväggar

Förstärkning av bergsskärningar på Louhijantie – Kotka stad 2020 Skrotning, borrning och bultning, Markbyggnadsarbeten 1 500 m2.


2019

Kittilä guldgruva – Agnico Eagle 2019–2021, bl.a. bergtäckningsnät för gruvans huvudnivå och krosshallen. Förstärkningsnät för schakt. Montering av skyddsnät för sprutbetong inklusive borrning och bultning av ca 4 000 m2, utrustningsarbeten och skrotning, förstärkning av förkrossningssilor (2 st.), konstruktion av platsgjutna väggar, tryckväggar och betongsprutade väggar.

Outokumpu Chrome, gruvan i Kemi – Skanska Infra Oy 2019–2020 Förstärkningsbultning ca 150 000 m, montering av nät ca 10 000 m2. Utrustningsarbeten.

Helsingfors-Vanda T2 Terminal bergförstärkningsarbeten – Kreate Oy, 2019–2020, Cementinjektering, betongsprutning, betongsprutning av täckdike, borrning och bultning.

Konstruktionsvidhäftning av slutförvarsanläggningen, Olkiluoto – Hartela Länsi Oy 2019 Borrning och lödning av strukturella vidhäftningar 25 000 st.

Förstärkningsarbeten i kapselschaktet, Olkiluoto – Sitowise Group Oyj, Posiva Oy, 2019, Förstärkning av slutförvaringsanläggningens vertikala schakt, borrning, bultning, injektering, beklädnadskonstruktions- och utrustningsarbeten.
Schaktets höjd var 430 m. 2000 st. förböjda stålplåtar. 4 000 bultar. 8 000 tallriksankare Sanering av tågtunnel, Pepallonmäki R.

Ajalin Oy 2019–2020 Sanering av Kustbanans tågtunnel 560 m. Borrning och lödning av vidhäftningstappar Bergtäckningsnät, betongsprutning 1 400 m3, läggning av fodermatta och eftertätningsarbeten. Markbyggnadsarbete.

Helen Blåbärslandets grottvärmelager – YPR Oy, 2019, Förstärkningsarbeten, bl.a. borrning, bultning, betongsprutade drän och betongsprutning.Utrustning.


2018

Renovering av avloppsreningsverk i Henriksdal, Stockholm – YIT Sverige AB 2018 Sanering av avloppsreningshallar, förstärkning av takkonstruktioner. Borrning och bultning 28 000 lm, bergtäckningsnät ca 20 000 m2.

Blombackens avloppsreningsverk, Esbo – YIT Infra Oy, 2018, Leverans och montering av betongsprutat täckdike, ca 40 000 m. Förstärkningsbultning ca 400 000 lm och utrustningsarbeten. Borrning och bultning av strukturella vidhäftningar ca 25 000 lm.

Sanering av vattentunneln HSY Böle – Destia Oy, 2018, Krävande rivnings- och saneringsarbeten av en smal vattentunnel.
Borrning och bultning av ca 10 000 lm, betongsprutning 12 000 m2, montering av betongsprutat drän 2 000 lm och kilningsgrävningsarbeten.

VT8, Åbo – YIT Infra Oy, 2018, Skrotning av förskärningar, förbultning och leverans av betongsprutat täckdike.

Renovering av tågtunneln, Lavianmäki – R. Ajalin Oy, 2018–2020, Sanering av kustbanans tågtunnel 580 m. Borrning och lödning av vidhäftningstappar 11 500 st. Bergtäckningsnät 11 500 m2, betongsprutning 1 230 m3.

Portparken, Vanda – Lujalouhinta Oy 2018 Borrning och lödning av 1200 vidhäftningstappar i bergväggen och 4 000 m2 bergtäckningsnät för löst stenmaterial.

E18 Öppna skärningar i Broby, Kotka/Fredrikshamn – YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut 2018 Skrotning av förskärning, borrning och bultning. 8 öppna skärningar.

Mattby befolkningsskydd, Esbo – YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut 2018 Befolkningsskyddet och servicetunnelns strukturella vidhäftningar, borrning och bultning.

Västmetron Stensvik, Esbo – Kalliorakennus-yhtiöt Oy Montering av skyddsnät på Stensvik tunnelbanestation ovanpå 15 000 m2 sprutbetong samt borrning och lödning av 15 000 gängade bultar.

Västmetron Stensvik, Esbo – Kalliorakennus-yhtiöt Oy Montering av skyddsnät på Stensvik tunnelbanestation ovanpå 2018 m2 sprutbetong samt borrning och lödning av 10 000 gängade bultar.

Västmetron Kaitans, Esbo – YIT Infra Oy 2018 Montering av 8 500 m2 rosternät i Kaitans tunnelbanestation.

Västmmetron Mossberget metrodepån, Espo – Aro Systems Oy, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, Forssan Asentajat Oy 2018 Schaktförstärkningsarbeten 2 st. Utrustninsarbeten i metrodepån, borrning och lödning av ca 14 500 strukturella vidhäftningar

Västmetron banlinje under etapp 2, Esbo, Graniittirakennus Kallio Oy, 2018, Kemisk injektering, efterinjektering samt borrning och bultning av strukturella vidhäftningar i spårtunneln och metrostationerna.

Västmetrons banlinje under etapp 2 – GRK Oy Kemisk injektering av spårtunneln och tunnelbanestationerna, efterinjektering och borrning och bultning av strukturella vidhäftningar.


2017

Gruvan i Pahtavaara – Rubert Finland Oy, 2017, Bultning och sprängningsarbeten i tunnlar.

Pampalo-gruvan – Endomines Oy 2017 Produktionsborrning, bultning och utrustningsarbeten vid Pampalo-gruvan

Kittilä gruva – Agnico Eagle, 2017, utrustningsarbeten


2016

VR-Track Kangasvuori tågtunnel 2016 Betongsprutning Kittilä gruva – Agnico Eagle 2016–2017 Långhålsborrning, tunnelbanestationen i Mossberget – Kalliorakennus-Yhtiöt Oy 2016–2017 Utgrävning av vägtunnlar och hallar ca 120 000 m3.
2015

Endomines Pampalo-gruva 2014–2015 Förlängning av friskluftsschaktet som Alimak-stigning, längd ca 98 m, dia. 2,6 m.
Bultning och montering av stegar.

Utbyggnad av Västmetron, underleverantör till Finnoo, Mossberget, Sökö och Kaitans – Destia Oy, 2015–2016, grävning och förstärkningsarbeten för arbetstunnlar (grävning, skrotning, bultning, betongsprutning). 4 tunnlar, prof. ca 47 m2, från markytan nedåt, total längd ca 1500 m.


2014

Kittilä gruva – Agnico Eagle, 2014, vajerbultning ca 40 000 m.


2013

Helsingfors, Bakre Tölö – Destia Oy, 2013–2014, Grävning av avloppstunnel och förstärkningsarbeten (bultning, betongsprutning) ca 7000 m3.

Endomines Pampalo-gruva, 2013, Övre delens tunneldrivning med förstärkningsarbeten (gruvdrift, skrotning, vajerbultning, bergtäckningsnät, betongsprutning).


2012

Kylylahti gruva 2012–2013 Förstärkning och utrustning av ventilationsschakt med full profil (HT-bultning och övre RB, installation av dränerings- och läckagerör samt installation av stege för nödutrymning och elkabel)

Pampalo-gruvan 2012–2014 Bultning av armeringsstål i snedtunneln Pampalo- och Kylylahti-gruvor 2012–2014 Långhålsborrning i öppningsstigningarna i stenbrottet och produktionsgrävning i vinginloppen Orivesi gruva 2012 Dragon mining-vajerbultning


2010

Gruvan i Hitura, 2010–1012, Tunneldrivning med förstärkning. Grävning, skrotning, vajerbultning, bergtäckningsnät, utrustning

2023

Elmo idrottspark – Louhintahiekka Oy 2023 bergtäckningsnät Förbättring.

Vt13, Destia Oy 2023 borrning, bultning, bergtäckningsnät

Förstärkning av bergvägg, Terrafame Oy 2023 bergtäckningsnät och betongsprutning

Mannerheimvägens bro, VM Suomalainen Oy 2023 bergtäckningsnät och betongsprutning

Sanering av avloppstunnel, Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitosyhtymä 2022–2023 Tvättning och skrotning av avloppstunnlar, borrning och bultning, bergtäckningsnät, betongsprutning, betonglappning och reparation av bottenplattan, vattenflisning, sanering av väder- och tryckdörrar, förnyande av belysningen i körtunneln


2022

As Oy Käenkallio, YIT Suomi Oy 2022 Borrning och bultning, bergtäckningsnät

Voikkaan VVL, Caverion Industria Oy 2022 Bergförstärkning

Spinnova bergförstärkning, SRV Infra Oy 2022 borrning och bultning, bergtäckningsnät, skrotning

Sjökortsgränd, VM Suomalainen 2022 bultning, betongsprutning

Vt3 Tavastkyroleden,Destia Oy 2022 borrning och bultning, bergtäckningsnät

Paimenportti bergförstärkning, GRK Infra Oy 2022 borrning och bultning, bergtäckningsnät, Saharanta sanering och förstärkning av bergskärnings

Destia Oy 2022 borrning och bultning, bergtäckningsnät

Gruvan i Kevitsa 2022 Pumpstationstunnel 170 m


2021

Reparation av järnvägstunneln i Halikko, Trafikledsverket (186 m), 2021, Förnyande av tunnelfodringens konstruktioner, bultning, nätförstärkning och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen

Sanering av järnvägstunneln i Gråbacken, Trafikledsverket (265 m), 2021, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Köpskog, Trafikledsverket (43 m), 2021– Byte av tunnelfodringskonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Åminne, Trafikledsverket (101 m), 2021–, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen

Sanering av järnvägstunneln i Bäljens, Trafikledsverket (298 m), 2021–, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen

Sanering av tågtunnlarna i Gruvbacken och Haukkamäki (534 m), 2021–, förnyande av foderkonstruktionerna, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning i tunnlarna i Gruvbacken (98 m) och Haukkamäki (436 m), Montering av betongelement vid inloppen.


2020

Kittilä guldgruva – Agnico Eagle 2019–2021, bl.a. bergtäckningsnät för gruvans huvudnivå och krosshallen.
Förstärkningsnät för schakt. Montering av skyddsnät för sprutbetong inklusive borrning och bultning av ca 4 000 m2, utrustningsarbeten och skrotning, förstärkning av förkrossningssilor (2 st.), konstruktion av platsgjutna väggar, tryckväggar och betongsprutade väggar.

Outokumpu Chrome, gruvan i Kemi – Skanska Infra Oy 2019–2020 Förstärkningsbultning ca 150 000 m, montering av nät ca 10 000 m2. Utrustningsarbeten.


2019

Renovering av tågtunneln, Pepallonmäki – R. Ajalin Oy, 2019–2020, Sanering av Kustbanans tågtunnel 560 m.
Borrning och lödning av vidhäftningstappa. Bergtäckningsnät, betongsprutning 1 400 m3, läggning av fodermatta och eftertätningsarbeten. Markbyggnadsarbete.


2018

Renovering av avloppsreningsverk i Henriksdal, Stockholm – YIT Sverige AB 2018 Sanering av avloppsreningshallar, förstärkning av takkonstruktioner. Borrning och bultning 28 000 lm, bergtäckningsnät ca 20 000 m2.

Renovering av tågtunneln, Lavianmäki – R. Ajalin Oy, 2018–2020, Sanering av kustbanans tågtunnel 580 m.
Borrning och lödning av vidhäftningstappar 11 500 st. Bergtäckningsnät 11 500 m2, betongsprutning 1 230 m3.
Portparken, Vanda – Lujalouhinta Oy 2018 Borrning och lödning av 1200 vidhäftningstappar i bergväggen och 4 000 m2 bergtäckningsnät för löst stenmaterial.

Västmetron Kaitans, Esbo – YIT Infra Oy 2018 Montering av 8 500 m2 rosternät i Kaitans tunnelbanestation.


2013

Endomines Pampalo-gruva, 2013, Övre delens tunneldrivning med förstärkningsarbeten (gruvdrift, skrotning, vajerbultning, bergtäckningsnät, betongsprutning).


2010

Gruvan i Hitura, 2010–1012, Tunneldrivning med förstärkning. Grävning, skrotning, vajerbultning, bergtäckningsnät, utrustning

2023

Norkalk Pargas 2023 grävning och förstärkning av tunnel Niemenmäen VSS, VM Suomalainen Oy 2023 förstärkning av frånluftsschakt 2022 Pargas gruva – Nordkalk Oy 2023 Limbergs ramptunnel 340 m, 11 000 m3 att bryta


2022

Boliden Kevitsa 2022 tunnelgrävning och förstärkning


2021

TYL FMS Finnoo – HSY, 2020, Betongsprutning av täckdike, injektering, förstärkning av vertikala schakt, borrning av tryckväggar
VT5 bergskärning – Destia Oy 2020 VT5 förstärkning av bergskärning Destia Rail 2020 Murtomäki Talvivaara bergskärning för spårbana förstärkning/markbyggnad


2019

Kittilä guldgruva – Agnico Eagle 2019–2021, bl.a. bergtäckningsnät för gruvans huvudnivå och krosshallen.
Förstärkningsnät för schakt. Montering av skyddsnät för sprutbetong inklusive borrning och bultning av ca 4 000 m2, utrustningsarbeten och skrotning, förstärkning av förkrossningssilor (2 st.), konstruktion av platsgjutna väggar, tryckväggar och betongsprutade väggar.

Outokumpu Chrome, gruvan i Kemi – Skanska Infra Oy 2019–2020 Förstärkningsbultning ca 150 000 m, montering av nät ca 10 000 m2. Utrustningsarbeten.

Förstärkningsarbeten i kapselschaktet, Olkiluoto – Sitowise Group Oyj, Posiva Oy 2019, Förstärkning av slutförvaringsanläggningens vertikala schakt, borrning, bultning, injektering, beklädnadskonstruktions- och utrustningsarbeten. Schaktets höjd var 430 m. 2000 st. förböjda stålplåtar. 4 000 bultar. 8 000 tallriksankare

Tammerfors avloppsreningsverk Sulkavuori – Skanska Infra Oy 2019 Bergförstärkningsarbeten, utrustningsarbeten, schaktförstärkningsarbeten, markbyggnadsarbeten

Borealis Nafta Cavern – YIT Infra Oy 2019 Förstärkningsarbeten i schaktet och tekniska områden

Helen Blåbärslandets grottvärmelager – YPR Oy 2019 Förstärkningsarbeten, bl.a. borrning och bultning, betongsprutade täckdiken och betongsprutning. Utrustning.


2018

Renovering av avloppsreningsverk i Henriksdal, Stockholm – YIT Sverige AB 2018 Sanering av avloppsreningshallar, förstärkning av takkonstruktioner. Borrning och bultning 28 000 lm, bergtäckningsnät ca 20 000 m2.

Metsä-Sairila avloppsreningsverk, St. Michel – YIT Infra Oy, 2018, Förstärkningsarbeten av vertikal schakt och montering av betongsprutade täckdiken, ca 11 000 m.

Sulkavuori avloppsreningsverks arbetstunnel, Tammerfors – YIT Infra Oy, 2018, Förstärkning av arbetstunnel. Markbyggnadsarbete.

Betongsprutning REDIs parkeringsgrotta, Helsingfors – SRV Infra Oy 2018 Förstärkning av schakt 4 st.,

Utrustning SSA Hotels Mannerheimvägen, Helsingfors – Louhintahiekka Oy 2018 Förstärkningsarbeten av grundkonstruktioner.

Västmetron Esboviken, Esbo – YIT Infra Oy, 2018, Schaktförstärkningsarbeten, montering av betongsprutade täckdiken och utrustningsarbeten. Betongsprutning av tunnel 600 m3.

Västmetron Finnoo, Esbo – YIT Infra Oy, Graniittirakennus Kallio Oy, 2018 Förstärkning av vertikala schakt, 5 st.
Cementinjektering.

Västmmetron Mossberget metrodepån, Espo – Aro Systems Oy, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, Forssan Asentajat Oy 2018 Schaktförstärkningsarbeten 2 st. Utrustninsarbeten i metrodepån, borrning och lödning av ca 14 500 strukturella vidhäftningar

 

2013

Helsingfors, Bakre Tölö – Destia Oy, 2013–2014, Grävning av avloppstunnel och förstärkningsarbeten (bultning, betongsprutning) ca 7000 m3.


2012

Gruvorna i Kylylahti och Pampalo, 2012–2013, grävning av ventilationsschakt med Alimak-utrustning, förstärkning och utrustning.

Kylylahti gruva 2012–2013 Förstärkning och utrustning av ventilationsschakt med full profil (HT-bultning och övre RB, installation av dränerings- och läckagerör samt installation av stege för nödutrymning och elkabel)

2023

Kt50 ring lll, Destia Oy 2023 borrning, bultning, skrotning

Sanering av avloppstunnel, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitosyhtymä 2022-2023 Tvättning och skrotning av avloppstunnel, borrning och bultning, bergtäckningsnät, betongsprutning, betonglappning och reparation av bottenplattan, vattenflisning, sanering av väder- och tryckdörrar, förnyande av belysning i körtunneln


2022

Villmanstrand Nordkalks skrotningentreprenad 2022 av gruvans väggar 12 000 m2 Spinnova bergförstärkning, SRV Infra Oy 2022 borrning och bultning, bergtäckningsnät, skrotning


2020

Förstärkning av bergsskärningar på Louhijantie – Kotka stad 2020 Skrotning, borrning och bultning, Markbyggnadsarbeten 1 500 m2.


2019

Kittilä guldgruva – Agnico Eagle 2019–2021, bl.a. bergtäckningsnät för gruvans huvudnivå och krosshallen.
Förstärkningsnät för schakt. Montering av skyddsnät för sprutbetong inklusive borrning och bultning av ca 4 000 m2, utrustningsarbeten och skrotning, förstärkning av förkrossningssilor (2 st.), konstruktion av platsgjutna väggar, tryckväggar och betongsprutade väggar.


2018

VT8, Åbo – YIT Infra Oy, 2018, Skrotning av förskärningar, förbultning och leverans av betongsprutat täckdike.
E18 Öppna skärningar i Broby, Kotka/Fredrikshamn – YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut 2018 Skrotning av förskärning, borrning och bultning. 8 öppna skärningar.


2015


Utbyggnad av Västmetron, underleverantör till Finnoo, Mossberget, Sökö och Kaitans – Destia Oy, 2015–2016, grävning och förstärkningsarbeten för arbetstunnlar (grävning, skrotning, bultning, betongsprutning).
4 tunnlar, prof. ca 47 m2, från markytan nedåt, total längd ca 1500 m.


2013

Endomines Pampalo-gruva, 2013, Övre delens tunneldrivning med förstärkningsarbeten (gruvdrift, skrotning, vajerbultning, bergtäckningsnät, betongsprutning).


2010

Gruvan i Hitura, 2010–1012, Tunneldrivning med förstärkning.
Grävning, skrotning, vajerbultning, bergtäckningsnät, utrustning

2021

Lillkyro vindkraftspark, Suvic, 2021, Borrning av bergförankring och hålinjektering

Lappfjärds vindkraftspark, Suvic, 2021, Borrning, injektering och vattentäthetsprovning av förankringshål.
Vindkraftsfundament 43 st.

Karhunnevankangas vindkraftspark, Suvic, 2021, Bergborrning, injektering och vattenprovning av förankringshål

Närpes vindkraftspark 2021 Vindkraftverkets fundament 42 st.

Kalistaneva vindkraftspark 2021 Vindkraftverkets fundament 9 st.

Matkussaari vindkraftspark 2021 Vindkraftverkets fundament 7 st.

2021

Sanering av järnvägstunneln i Gråbacken, Trafikledsverket (265 m), 2021, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Köpskog, Trafikledsverket (43 m), 2021–, Byte av tunnelfodringskonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Åminne, Trafikledsverket (101 m), 2021–, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen

Sanering av järnvägstunneln i Bäljens, Trafikledsverket (298 m), 2021–, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen

Sanering av tågtunnlarna i Gruvbacken och Haukkamäki (534 m), 2021–, förnyande av foderkonstruktionerna, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning i tunnlarna i Gruvbacken (98 m) och Haukkamäki (436 m), Montering av betongelement vid inloppen.


2020

Renovering av järnvägstunneln, Högbacka – R. Ajalin Oy 2020 Montering av beklädnadskonstruktion 600 m2, Betongsprutning ca 5000 m2


2019

Förstärkningsarbeten i kapselschaktet, Olkiluoto – Sitowise Group Oyj, Posiva Oy 2019, Förstärkning av slutförvaringsanläggningens vertikala schakt, borrning, bultning, injektering, beklädnadskonstruktions- och utrustningsarbeten. Schaktets höjd var 430 m. 2000st. förböjda stålplåtar. 4 000 bultar. 8 000 tallriksankare

Sanering av tågtunnel, Pepallonmäki R. Ajalin Oy 2019–2020 Sanering av Kustbanans tågtunnel 560 m. Borrning och lödning av vidhäftningstappar. Bergtäckningsnät, betongsprutning 1 400 m3, läggning av fodermatta och eftertätningsarbeten.
Markbyggnadsarbete.

Strandtunneln, Tammerfors – YIT Infra Oy Montering av 93 000 m2 beklädnadskonstruktion för den nya Strandtunneln, lödning av 22 000 st stödtappar. Tvådelad vägtunnel med en längd på 2,3 km.

Västmetron Stensvik, Esbo – Kalliorakennus-yhtiöt Oy Montering av skyddsnät på Stensvik tunnelbanestation ovanpå 15 000 m2 sprutbetong samt borrning och lödning av 15 000 gängade bultar.


2018

Västmetron Stensvik, Esbo – Kalliorakennus-yhtiöt Oy Montering av skyddsnät på Stensvik tunnelbanestation ovanpå 2018 m2 sprutbetong samt borrning och lödning av 10 000 gängade bultar.


2016

Triangelspår, Riihimäki – Kreate Oy 2016 Beklädnadskonstruktioner


2014

Jokeri 2 kollektivtrafiktunnel, Helsingfors 2014 Foder 17 000 m2

Vt 12 Tammerfors Strandtunnel, Tammerfors – YIT Infra Oy 2014-2016 Montering av beklädnadskonstruktion 93 000 m2

2023

Mejlans bergskilning, Taitokaivu Oy 2023 Hydraulisk bergskilning

Sanering av avloppstunnel, Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitosyhtymä 2022–2023 Tvättning och skrotning av avloppstunnel, borrning och bultning, bergtäckningsnät, betongsprutning, betonglappning och reparation av bottenplattan, vattenflisning, sanering av väder- och tryckdörrar, förnyande av belysning i körtunneln


2021

Viks bergrum, NCC Oy, 2021, Berginjektering, flisningsarbeten, reparation av avgasrör för reservkraft

Reparation av järnvägstunneln i Halikko, Trafikledsverket (186 m), 2021, Förnyande av tunnelfodringens konstruktioner, bultning, nätförstärkning och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen

Brandskydd av ingångarna till Kustbanans tunnlar, Trafikledsverket 2021– Brandskyddssprutning av ingångarna till tågtunnlarna Tottola och Lavianmäki Slussen bussterminal membranentreprenad, Veidekke 2021– Borrning, bultning och montering av membran i bussterminalen

Sanering av järnvägstunneln i Gråbacken, Trafikledsverket (265 m), 2021, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Köpskog, Trafikledsverket (43 m), 2021– Byte av tunnelfodringskonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen.

Sanering av järnvägstunneln i Åminne, Trafikledsverket (101 m), 2021–, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen

Sanering av järnvägstunneln i Bäljens, Trafikledsverket (298 m), 2021–, Förnyande av tunnelns foderkonstruktioner, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning. Montering av betongelement vid inloppen

Sanering av tågtunnlarna i Gruvbacken och Haukkamäki (534 m), 2021–, förnyande av foderkonstruktionerna, bultning, bergtäckningsnät och betongsprutning i tunnlarna i Gruvbacken (98 m) och Haukkamäki (436 m), Montering av betongelement vid inloppen.

Lappfjärds vindkraftspark, Suvic 2021– Bergborrning, injektering och vattenprovning av förankringshål.
Vindkraftsfundament 43 st. Karhunnevankangas vindkraftspark, Suvic, 2021, Bergborrning, injektering och vattenprovning av förankringshål

Kittilä guldgruva – Agnico Eagle 2019–2021, bl.a. bergtäckningsnät för gruvans huvudnivå och krosshallen.
Förstärkningsnät för schakt. Montering av skyddsnät för sprutbetong inklusive borrning och bultning av ca 4 000 m2, utrustningsarbeten och skrotning, förstärkning av förkrossningssilor (2 st.), konstruktion av platsgjutna väggar, tryckväggar och betongsprutade väggar.


2020

VT3/VT9 Bergskärning – GRK Infra Oy 2020 VT3/VT9 bergskärning, Akaa & Orivesi

Blombacken rivningstunnel – Kalliorakennus-Yhtiöt 2020 Betongsprutning och utrustning

Destia Rail 2020 Bergskärning förstärkning av spårbanan/markbyggnadsarbeten för Murtomäki- Talvivaara

Olkiluoto – Posiva Oy 2020 Kabeldragning i vertikala schaktet, schaktets höjd 430 m

HSY Böle 2020 Sanering av dagvattentunnel 880 m VT12 Lahtis Liipola tunnelns beklädnadskonstruktion – Skanska Infra Oy 2020 Montering av termisk fodermatta ca 8 000 m2, Markbyggnadsarbeten, Utrustning

Förstärkning av bergsskärningar på Louhijantie – Kotka stad 2020 Skrotning, borrning och bultning, Markbyggnadsarbeten 1 500 m2.

Outokumpu Chrome, gruvan i Kemi – Skanska Infra Oy 2019–2020 Förstärkningsbultning ca 150 000 m, montering av nät ca 10 000 m2. Utrustningsarbeten.


2019

Konstruktionsvidhäftning av slutförvarsanläggningen, Olkiluoto – Hartela Länsi Oy 2019 Borrning och lödning av strukturella vidhäftningar 25 000 st.

Förstärkningsarbeten i kapselschaktet, Olkiluoto – Sitowise Group Oyj, Posiva Oy 2019, Förstärkning av slutförvaringsanläggningens vertikala schakt, borrning, bultning, injektering, beklädnadskonstruktions- och utrustningsarbeten.
Schaktets höjd var 430 m. 2000 st. förböjda stålplåtar. 4 000 bultar. 8 000 tallriksankare

Sanering av tågtunnel, Pepallonmäki R. Ajalin Oy 2019–2020 Sanering av Kustbanans tågtunnel 560 m.
Borrning och lödning av vidhäftningstappar, Bergtäckningsnät, betongsprutning 1 400 m3, läggning av fodermatta och eftertätningsarbeten. Markbyggnadsarbete.

Tammerfors avloppsreningsverk Sulkavuori – Skanska Infra Oy 2019 Bergförstärkningsarbeten, utrustningsarbeten, schaktförstärkningsarbeten, markbyggnadsarbeten.

Neste Sköldvik – Porvoon Paalurakenne Oy, 2019, Kilningsgrävning av bränsletankarnas botten (700 fast m3) och betongsprutning/markbyggnadsarbete

Helen Blåbärslandet grottvärmelager – YPR Oy, 2019, Förstärkningsarbeten, bl.a. borrning och bultning, betongsprutning av täckdiken och betongsprutning.
Utrustning.


2018

Renovering av avloppsreningsverk i Henriksdal, Stockholm – YIT Sverige AB 2018 Sanering av avloppsreningshallar, förstärkning av takkonstruktioner. Borrning och bultning 28 000 lm, bergtäckningsnät ca 20 000 m2.

Blombackens avloppsreningsverk, Esbo – YIT Infra Oy, 2018, Leverans och montering av betongsprutat täckdike, ca 40 000 m. Förstärkningsbultning ca 400 000 lm och utrustningsarbeten. Borrning och bultning av strukturella vidhäftningar ca 25 000 lm.

Sulkavuori avloppsreningsverks arbetstunnel, Tammerfors – YIT Infra Oy, 2018, Förstärkning av arbetstunnel.
Markbyggnadsarbete.

Betongsprutning HSY Böle sanering av vattentunnel – Destia Oy 2018 Krävande rivnings- och saneringsarbeten av en smal vattentunnel. Borrning och bultning av ca 10 000 lm, betongsprutning 12 000 m2, montering av betongsprutat drän 2 000 lm och kilningsgrävningsarbeten.

Helsingfors stad As. Oy Susitie och Siilitie sanering krypgrundsutrymmen – Consti Julkisivut Oy, 2018, Renovering av gamla konstruktioner i krypgrunderna i tre byggnader. Mögelsanering och våt sandblästring, högtryckstvätt och desinficering av blästrade ytor samt betongsprutning. Renovering av tak- och väggbalkar. Brandtätning i byggnader. Värmeisolering av krypgrund i en byggnad.

Renovering av tågtunneln, Lavianmäki – R. Ajalin Oy, 2018–2020, Sanering av kustbanans tågtunnel 580 m.
Borrning och lödning av vidhäftningstappar 11 500 st. Bergtäckningsnät 11 500 m2, betongsprutning 1 230 m3.

Portparken, Vanda – Lujalouhinta Oy 2018 Borrning och lödning av 1200 vidhäftningstappar i bergväggen och 4 000 m2 bergtäckningsnät för löst stenmaterial.

REDI parkeringsgrotta, Helsingfors – SRV Infra Oy 2018 Schaktförstärkning 4 st., Utrustning Strandtunneln, Tammerfors – YIT Infra Oy Installation av ny beklädnad i Strandtunneln 93 000 m2, lödning av 22 000 stödtappar. Tvådelad vägtunnel med en längd på 2,3 km.

Mattby befolkningsskydd, Esbo – YIT Rakennus Oy, Infrapalvelut 2018 Befolkningsskyddet och servicetunnelns strukturella vidhäftningar, borrning och bultning.

Västmetron Stensvik, Esbo – Kalliorakennus-yhtiöt Oy Montering av skyddsnät på Stensvik tunnelbanestation ovanpå 15 000 m2 sprutbetong samt borrning och lödning av 15 000 gängade bultar.

Västmetron Esboviken, Esbo – YIT Infra Oy, 2018, Schaktförstärkningsarbeten, montering av betongsprutade täckdiken och utrustningsarbeten. Betongsprutning av tunnel 600 m3.

Västmmetron Mossberget metrodepån, Espo – Aro Systems Oy, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, Forssan Asentajat Oy 2018 Schaktförstärkningsarbeten 2 st. Utrustninsarbeten i metrodepån, borrning och lödning av ca 14 500 strukturella vidhäftningar.


2016

Attendo Levonmäki, Kervo – Rakennusliike Lehto Oy Brandbarriärer Liusketie 9 – ESRP Oy 2016–2017 Invändiga rivningsarbeten


2010

Gruvan i Hitura, 2010–1012, Tunneldrivning med förstärkning. Grävning, skrotning, vajerbultning, bergtäckningsnät, utrustning