JIITEE Työt Oy

Grundläggningsarbete för solcellsparker

JT Arbeten utför grundläggningsarbeten för solcellsparker med högsta professionalism.

Solenergi är en växande energikälla i Finland

Solenergi är en av de snabbast växande och utvecklande formerna av energiproduktion i världen. Solenergi har ökat kraftigt i popularitet också i Finland: Mellan åren 2016 och 2022 har produktionskapaciteten för solel ökat mer än 20-faldigt. Den genomsnittliga tillväxtprocenten har varit nästan 70 % per år, vilket betyder att solkraft har gjort enorma framsteg på energimarknaden. Solkraftsinstallationerna har varit särskilt betydande i Södra Finland, och år 2022 tecknades över 27 000 nya solkraftverkskontrakt.
Solenergiföreningen i Finland rf. (den 28 september 2023). Fortsatt stark tillväxt av solel under 2022.

JT Arbeten utför professionella grundläggningsarbeten för solcellsparker

Solkraft är framtidens energilösning, och JT Arbeten har åtagit sig att stödja dess utveckling genom att förse solcellsparker med professionellt utförda och säkra infästningar. De största solcellsparkerna som planeras i Finland strävar efter att uppnå en effekt på flera hundra megawatt. Byggnation av industriella solkraftsanläggningar kräver investeringar och en noggrann planering av infrastrukturen.

JT Arbeten har all den expertis som behövs för att stödja och fästa solpanelerna i marken. Tekniken som används för att stödja solpanelerna beror på vilken typ av mark solcellsparken ska byggas på. Val av rätt teknik ger en fast grund för solpanelernas installation och säkerställer en stabil och långvarig användning.

JT Arbeten har en erfaren personal och mångsidig utrustning som säkerställer att arbetet utförs inom överenskommen tidtabell och med högsta möjliga professionalism. Beställ infästningsarbeten från branschens ledande förstärkningsexpert och du kan vara säker på at du får högkvalitativa resultat!
Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.