Injektioner

Vi utför kvalitetssäkrade injektionsarbeten som bäst gynnar våra kunder

Vi utför allt injektionsarbete som omfattar både kemiska- och cementfogar, från tätning till bergfogning. Vi besitter stor kunskap om injektionsmedel och olika tekniker. Detta säkerställer att vi kan erbjuda unika lösningar som passar för våra kunders olika behov och målet är att utföra injektionsarbetet på ett högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt.

Läs mer
Injektioner
Exempel på injektioner<span>vi har genomfört</span>

Exempel på injektionervi har genomfört

 • 100LM2 byggprojekt

  5 stationer, service- och lageranläggning och 14 km järnvägstunnel

 • 100Kimola kanal

  Efterinjektioner

 • 100Hyvinge

  Grundvatteninjektion av förorenad jord

Beklädnadskonstruktioner av bergtunneln
Beklädnadskonstruktioner av bergtunneln

Välj oss för professionella tunneltäckningskonstruktioner

När det gäller att bygga konstruktioner för tunneltäckning är det viktigt att följa den ursprungliga planen och improvisation är inget alternativ. Det ligger stort värde i att överlåta detta arbetet till någon med erfarenhet. Vi har omfattande erfarenhet efter många lyckade installationer av bergtunneltäckning och har därför den kunskap som krävs för denna typ av projekt.

Läs mer
Exempel på beklädnadskonstruktioner <span>vi har installerat</span>

Exempel på beklädnadskonstruktioner vi har installerat

 • 100

  VT 12 Tammerfors strandtunnel

 • 100

  Jokeri 2 -transporttunnel

 • 100

  Karkunvuoris tunnlar

 • 100

  Pepallonmäki tågtunnel

Bergtäckningsnät

Vi är ledande inom bergtäckningsnät

Bergtäckningsnät har en betydande roll när det kommer till säkerhet. Korrekt utförd bergtäckning förhindrar att lösa föremål faller ner. Vår kompetenta personal utför arbetet snabbt och effektivt och har omfattande erfarenhet av bergtäckning i olika miljöer, bland annat motorvägar och tunnelbanestationer.

Läs mer
Bergtäckningsnät
Exempel på bergtäckningsnät <span>vi har monterat</span>

Exempel på bergtäckningsnät vi har monterat

 • 100

  Tunnelbanestationerna i Kaitaa, Kivenlahti och Souka

 • 100

  Henriksdals reningsverk för avloppsvatten

 • 100

  Lavianmäki tågtunnel

 • 100

  Outokumpu Chrome, Kemi gruva

Borrning och bultning
Borrning och bultning

Borrning och bultning med en beprövad erfarenhet

Vår kompetens inom bergborrning och bultning är bred. Vi hanterar olika typer av bergborrning, inklusive anläggning av grävningshål och hål för förstärkningsbultar i berg samt bergförankring. Med hjälp av vårt utrustningssortiment, inklusive handverktyg, kan vi utföra borrningar på svåråtkomliga platser som normalt inte nås med större maskiner. Vi utför detta arbete med den skicklighet och erfarenhet som ackumalerats med åren.

Läs mer
Exempel på bergborrning och bergbultning <span>vi har gjort</span>

Exempel på bergborrning och bergbultning vi har gjort

 • 100RMT

  Blominmäki avloppsreningsverk, bergbultning

 • 100RMT

  Kemi gruva, bultar

 • 100RMT

  Henriksdals reningsverk, bergborrning och bergbultning

 • 100RMT

  Kapselschakt i Posivas förvar för radioaktivt avfall, bergborrning och bergbultning

Sprutbetong

Vi behärskar användningenav sprutbetong med både torra och våta blandningsmetoder

Vi utför både maskinell och manuell applicering av sprutbetong, med förmåga att använda både torra och våta blandningsmetoder. Vi anpassar våra metoder enligt kundens specifika behov och är proaktiva när det kommer till att föreslå kostnadseffektiva och snabbare lösningar för våra kunder.

Läs mer
Sprutbetong
Exempel på arbeten med sprutbetong <span>vi har gjort</span>

Exempel på arbeten med sprutbetong vi har gjort

 • 100

  HSY Pasila vattentunnlar

 • 100

  Lavianmäki tågtunnel

 • 100

  Högbacka tågtunnel

 • 100

  Västra tunnelbanan Esoonlahti

Våra referenser

vi arbetar 24/7 vi arbetar 24/7

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.