JIITEE Työt Oy

Betonginjektering

Betonginjektering

Betonginjektering används för att stärka strukturer och för att täppa till vattenläckage. 

Berget som bebyggs kan ha sprickor och brott som gör berget bräckligare. Det finns också ofta vatten i sprickorna, vilket kan orsaka besvär vid objektet. För att öka hållbarheten av berget och strukturer krävs därför ofta betonginjektering vid en mängd olika objekt, såsom broar, tunnlar och byggnadsfundament.  

Betonginsprutning används vanligtvis som förinjektering för att förstärka och täppa till vattenläckage före schaktning och bergbyggande. Den kan användas för att säkerställa att berggrunden är hållbar och säker för framtida arbetsfaser och för slutresultatet.

Betonginjektering kräver precision och kompetens

Placeringen av injekteringshålen och mängden injekterat material påverkas av bergbrottens och sprickornas placering. Injekteringshålen kan efter behov placeras i flera lager djupt i berggrunden. 

När platserna för injekteringshålen har avgjorts inleds borrningen. En manschett sätts in i hålet som borrats i berget och betongen pumpas in i berget under högt tryck. Under berginjektering är det viktigt att övervaka injekteringstrycket. Noggrann tryckkontroll säkerställer att injekteringsmedlen sprider sig jämnt och fyller sprickorna i berget effektivt. Det stärker berget, förhindrar vattenläckage och stödjer strukturernas stabilitet.

För krävande objekt körs cementen genom en LOGAC-enhet. LOGAC registrerar injekteringens tidsåtgång, tryck, massaåtgång och proportionering. Enheten lagrar data om utförda arbeten, så att kunden kan övervaka arbetetskvaliteten.

Gedigen kompetens och kvalitetsutrustning för betonginjektering från JIITEE

I Finland görs fortfarande få förinjekteringar jämfört med Sverige och särskilt Norge, men vi har nog kompetensen – vi utför för-efterinjektering med gedigen expertis.

Vår personal och utrustning möjliggör injektering av berg​- och betongstrukturer och vid behov använder vi även kemiska injekteringsmedel och slanginjektering. Kvaliteten på injekteringsarbetet bygger till stor del på medarbetarens erfarenhet, så det är särskilt viktigt att välja en erfaren partner.

 
Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.