JIITEE Työt Oy

Betongsprutning

Betongsprutning är en vanlig metod för bergförstärkning

Betongsprutning är ett av de viktigaste elementen i modern bergförstärkning.

Betongsprutning är ett av de viktigaste elementen i modern bergförstärkning. Betongsprutning används oftast för förstärkning av berg och jord. De vanligaste tillämpningarna är trafiktunnlar och underjordiska parkeringsgarage. Vår kompetenta personal och mångsidiga utrustning möjliggör ett effektivt och säkert genomförande och ett högkvalitativt slutresultat för kunden och slutanvändaren.

Betongsprutning är ett effektivt sätt att förstärka ojämna och oregelbundna ytor. Eftersom sprutbetong fäster direkt på underlaget är den idealisk för användning i tillämpningar som t.ex:

 • i tunnlar
 • i förstärkning och beklädnad av valv- och schaktväggar
 • vid ingångarna till tunnlar
 • i säkerhetsrappningar av vägbanker
 • för reparation och förstärkning av betongsocklar, balkar, pelare och valv.


Arbetssteg

Innan betongsprutningen påbörjas appliceras en primer för att säkerställa att ytan på berget eller annan konstruktion är redo för att betongen ska fästa.  Grundläggning kan till exempel ske genom bergskrotning. Syftet med bergskrotning är att avlägsna löst material från bergytan.

Förberedelser för sprutbetong innebär att tillreda betongblandningen. Proportionerna i betongblandningen bestäms i förväg enligt den avsedda användningen för att säkerställa ett hållbart resultat. När betongblandningen är klar och andra nödvändiga förberedelser har gjorts sprutas betongen in i gjutplatsen med hjälp av tryckluft. Sprutningen sker antingen manuellt eller mekaniskt, beroende på vilken metod som valts.

Efter att betongen har sprutats får den torka tillräckligt innan ytterligare arbetssteg utförs. Tack vare den snabba torktiden kan arbetet återupptas inom relativt kort tid.

Betongsprutning med våt- och torrblandningsmetoder

Vi utför betongsprutningar med både våt- och torrblandningsmetoder,vilka båda har sina fördelar. Den utrustning som behövs för torrblandningsmetoden är liten. Den lämpar sig därför bättre för mindre renoveringar och utrymmen som måste hållas torra eller är svåråtkomliga. Sådana utrymmen i bergkonstruktioner kan omfatta schakt och tunnlar med endast tillträde via schakt.

En våtblandning är å andra sidan effektivare och har högre kapacitet, vilket gör den bättre för större arbeten. Den utrustning som krävs för våtblandning är relativt stor, vilket gör den lämplig för tillämpningar där insprutningsutrustningen kan köras in eller avståndet från utrustningen till insprutningsmunstycket är kort.

Vi har sprutrobotar och en mängd olika våt- och torrsprutningsutrustningar för att tillgodose dina behov, och vi uppgraderar ständigt vår utrustning och personalens kompetens.

Exempel på sprutbetongprojekt vi har utfört

 • Renovering av järnvägstunneln, Pepallonmäki, R.Ajalin Oy – Renovering av 560 meter järnvägstunnel, borrning och installation av förankringsbultar, säkerhetsnät, sprutbetong, installation av klädselmattan och eftertätning.
 • Länsimetro, Espoonlahti, Espoo, YIT Infra Oy – Förstärkningsarbeten vid Espoonlahti Tunnelbanestation, installation av dränering och sprutbetong i tunneln 600 m3
 • Lippulaiva köpcentrum, Esbo, Louhintahiekka Oy – Sprutbetong för grunden/marklutningen av köpcentrumet. 
 • Renovering av Lavianmäki järnvägstunnel, Destia Rail Oy – Renovering av 580 meter järnvägstunnel, borrning och installation av 11 500 ankare, säkerhetsnät på 11 500 m2, och sprutbetong ungefär 12 000 m2.
 • HSY Pasila renovering av vattentunneln, Destia Oy – Arbeten för renovationen av den trånga vattentunneln, borrning och bultning av ungefär 10 000m, sprutbetong på 12 000 m2, installation av dränering på 2000 m, samt stenbrytningsarbeten.
 • Helen Mustikkamaa värmelager, YPR – Förstärkningsarbeten i värmelagret, inklusive borrning, bultning, installation av dränering och sprutbetong.
 • Neste Kilpilahti, Porvoon Paalurakenne Oy – Stenbrytningsarbeten och sprutbetong för grunden till bränsletankarna.
 • Renovering av Högbacka järnvägstunnel, R. Ajalin – Sprutbetong på ungefär 5 000 m2.
 • Beklädning av servicetunneln i Sulkavuori avloppsreningsverk, YIT

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.