JIITEE Työt Oy

Bergförankring

Bergförankring garanterar säkerheten för konstruktioner och byggnader

Bergförankring ger robust stöd för konstruktioner som utsätts för betydande draghållfasthet. Bergförankring är en process där berggrund eller jordmån förstärks med hjälp av djupt liggande ankare. Ankarna består av långa, förspända stålstänger eller -kablar, som borras ner i marken och fästs i berget med hjälp av ankarmassa. Bergförankring är viktigt för att jordmånen ska kunna stå emot påfrestningarna från stora konstruktioner under många år framöver.

Exempel på förankringsobjekt är exempelvis:

Bergförankring JIITEE

Bergförankringens arbetsfaser i ett nötskal

 1. Bergundersökningar och planering: Noggranna markundersökningar är hörnstenen i förankringsarbetet. Därför börjar vi med en undersökning av jordmånen där vi säkerställer arbetets säkerhet och fastställer detaljerna för de tekniska egenskaperna.
 2.  
 3. Borrning: Efter det förberedande arbetet inleder vi borrningsfasen. Borrmetoderna är noggrant utvalda för att säkerställa att borrningen är effektiv och orsakar så lite störningar på berget som möjligt. Detta är viktigt för förankringens tillförlitlighet.
 4.  
 5. Injektering: Vid behov utför vi en injekteringsprocess för att stärka hålets väggar och förbättra bergets täthet.
 6.  
 7. Installation av ankare: När hålet är klart installerar vi ankaret. I denna fas är det särskilt viktigt att säkerställa att ankaret är korrekt placerat och att alla delar av ankaret är korrekt placerade och säkrade. Vid installationen av ankare används centreringsanordningar för att säkerställa korrekt positionering av ankaret i det borrade hålet.
 8.  
 9. Infästning: När ankaret har installerats är nästa fas infästning, där ankaret fästs i berget med ankarmassa. Infästningen säkerställer att ankaret sitter stadigt i många år framöver.
 10.  
 11. Spänning och testning: Slutligen spänns ankaret till de angivna värdena och vi utför nödvändiga tester för att säkerställa att ankaret uppfyller alla krav och är säkert fastsatt.

Varför välja JIITEE Arbete för att utföra ditt förankringsarbete?

 • Expertkunskaper: Vi har många års erfarenhet av bergförankring, vilket gör att vi kan arbeta professionellt och effektivt
 • Kvalitet och tillförlitlighet: Vi följer strikta kvalitets- och säkerhetsstandarder i varje projekt.
 • Skräddarsydda lösningar: Vi förstår att varje projekt är unikt och vi hittar kostnadseffektiva lösningar även för de mest utmanande projekten.

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.