JIITEE Työt Oy

Keminjektering

Keminjektering

Keminjektering används för intern armering av betong- och bergstrukturer och för att förbättra vattentätheten. Tekniken används för att täta sömmar och sprickor inuti strukturen, vilket förhindrar vattenläckage.

Keminjektering används som efterinjektering vid objekt där man vill reparera eller förebygga strukturella problem genom att förhindra vattenläckage. 

Under årens lopp lever jordmånen och strukturerna och bryts ner, så vattenläckor kan ibland visa sig först efteråt. På grund av detta kräver många slags objekt, såsom tunnlar och byggnadsfundament, kemisk injektering för att öka bergets och strukturernas hållbarhet. 

Keminjektering täpper till vattenläckage

Vid keminjektering borras först ett hål i berget för injekteringsmedlet. Sedan injekteras injekteringsmedlet med högt tryck in i berget. Injekteringsmedlen sprids i berget och fyller sprickorna jämnt. 

Kemiska injekteringsmedel reagerar i allmänhet med vatten för att bilda tätande föreningar. Det finns olika typer av kemiska injekteringsmedel: Vissa ämnen reagerar snabbt och täpper även stora läckor snabbt. Andra injekteringsmedel fungerar däremot förebyggande genom att förbli reaktiva i flera år. 

JIITEE har gedigen kompetens och kvalitetsutrustning för keminjektering

I Finland görs relativt få efter-injekteringar jämfört med Sverige och särskilt Norge, men vi har nog kompetensen – vi utför kemiskefterinjektering med gedigen expertis.

Vår personal och utrustning möjliggör injektering av berg​- och betongstrukturer och vid behov använder vi både kemiska och cementbaserade injekteringsmedel på objekten. Kvaliteten på injekteringsarbetet bygger till stor del på medarbetarens erfarenhet, så det är särskilt viktigt att välja en erfaren partner.

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.