JIITEE Työt Oy

Betongreparation

Kostnadseffektiv betongreparation ökar konstruktionernas livslängd

Skador på betongkonstruktioner, såsom sprickor eller skrevor, kan minska konstruktionens hållbarhet och bärkraft över tid. Betongreparation är en åtgärd som kan förbättra konstruktionernas livslängd och säkerhet. Betongreparationer ger konstruktionen en längre livslängd till en låg kostnad, eftersom den skadade konstruktionen inte behöver rivas och byggas upp på nytt.

Vi utför betongreparationer inom många olika användningsområden, exempelvis i:

  • parkeringshus
  • höghus
  • avloppstunnlar
  • i tunnelbane- och tågtunnlar.

Vi arbetar huvudsakligen med stora projekt där kvaliteten och hållbarheten på reparationerna är avgörande. Med ett kompetent och innovativt team kan vi hantera även de mest krävande projekten med bravur.

 

Över tio års erfarenhet av betongreparationer

Vid betongreparationer använder vi en rad olika tekniker, som väljs utifrån objektet och skadan. Betongbilning är en metod för att avlägsna skadat material med en borrhammare. Efter bilningen lagas det behandlade området för att göra konstruktionen hållbar och säker.

I nya byggnader kan det uppstå sprickor i konstruktioner på grund av att betongen torkar så snabbt. Dessa kan åtgärdas genom injektion vilket är ett både snabbt och kostnadseffektivt sätt att hålla konstruktionen hel.

Med över tio års erfarenhet av betongreparationer kan våra kunder lita på att vi klarar även de mest krävande projekten. Vi har till exempel reparerat en del av en avloppstunnel för Samkommunen Mellersta Nylands Vatten, vilken användes under tiden för reparationen. Aldrig tidigare i Finland har en avloppstunnel som är i drift sanerats.

Med kunnig och kompetent personal kan våra kunder vara säkra på att vi kommer att hantera projekten noggrant, kostnadseffektivt och professionellt. 

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.