JIITEE Työt Oy

Bergskrotning

Sakkunnig bergskrotning

Bergskrotning

Skrotning förbättrar säkerheten i bergrum och i närheten av bergskärningar

Skrotning betyder att man avlägsnar löst stenmaterial från bergväggen. Det gör berget säkert då risken att löst stenmaterial faller ner elimineras.

Bergskrotning utförs till exempel vid tunnelbygge efter sprängning.  Efter sprängningen avlägsnas det lösa stenmaterialet från bergväggen genom mekanisk bergskrotning. Efter det är tunneln säker för nästa steg i arbetet. På vissa objekt ökas säkerheten ytterligare genom en sista manuell bergskrotning för att säkerställa att inga lösa stenar finns kvar i bergväggen. 

Bergskrotning görs också vid bergskärningar längs motorvägar. En noggrann skrotning säkerställer att det inte lossnar stenmaterial från skärningen som kan utgöra en fara för trafiken. Icke-förstärkta bergrum och -skärningar granskas regelbundet, eftersom berget utsätts för sönderdelning. Med tid kan stenar lossas från den sönderfallande bergsväggen, och det kan krävas en ny skrotning för att öka säkerheten. 

JIITEE tillhandahåller högkvalitativa bergskrotningstjänster

JIITEE gör både mekanisk och manuell skrotning. Skrotning är en avgörande åtgärd med tanke på säkerheten vid bergsbyggnad. Därför lönar det sig att välja ett sakkunnigt och erfaret proffs. Vi har all utrustning som behövs för skrotning, så vi kan börja arbetet med kort varsel. 
Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.