JIITEE Työt Oy

Injektering

Injektering

Injektering används både för att täppa till vattenläckor och för att stärka strukturer. I Finland görs relativt få för- ochefterinjekteringar jämfört med Sverige och särskilt Norge, men vi har nog kompetensen – vi utför för- ochefterinjektering med gedigen expertis.

Vi gör injekteringsarbeten med olika metoder och klarar alla slags injekteringar:

Vår personal och utrustning möjliggör injektering av berg​- och betongstrukturer och vid behov använder vi både kemiska och cementbaserade injekteringsmedel på objekten. Kvaliteten på injekteringsarbetet baseras till stor del på medarbetarens erfarenhet – se våra referensobjekt nedan.

 

Injektionssarbeten vi har gjort

  • Koskikeskus Tammerfors, Citycon – Tätning av hisschakt genom injektion
  • Renovering av en gammal stensilo, Pieksämäki stad – Tätning av silon genom injektion
  • Helsingfors-Vanda T2 bergförstärkningsverk, Kreate Oy – Cementinsprutning, sprutbetong, borrning och bultning
  • Länsimetro fas 1, Virpiö Oy – Kemikalieinjektion
  • Länsimetro fas 2, järnväg, GRK Oy – Kemikalieinjektion, efterinsprutning, borrning och bultning av förankring för konstruktioner av järnvägstunnel och tunnelbanestationer
  • Förstärkningsarbeten för kapselschakten på deponeringsanläggningen, Posiva – Borrning och bultning, injektion, installation av beklädnad
  • Länsimetro Finnoo, Esbo, YIT Infra Oy, GRK Oy – Förstärkningsarbeten av vertikala schakt 5 st, cementinjektion
  • Länsimetro 2-fas järnväg, Esbo, GRK Oy – Kemikalieinjektion, efterinsprutning, borrning och bultning av förankring för strukturer i järnvägstunneln och tunnelbanestationerna

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.