Ett brett utbud av tjänster

Våra tjänster slutar inte halvvägs

Vi utför också andra arbeten relaterade till bergbyggnad. Vår omfattande expertis och utrustning gör att vi kan vara den enda entreprenören på ditt projekt.

Ett brett utbud av tjänster

Vi arbetar dagligen på renoveringsprojekt

Vi arbetar dagligen på renoveringsprojekt, eftersom alla konstruktioner behöver fundament för att säkerställa sin funktionalitet och säkerhet. Utöver traditionella tunnel- och gruvor har vi renoverat till exempel parkeringshus, skyddsrum för civilförsvaret och flerbostadshus. Vårt kunniga team kan tillhandahålla mångsidiga tjänster för renoveringsprojekt. Som entreprenör kan vi hantera många mångsidiga arbetsmoment, vilket också är en fördel för kunden. Vi kan till exempel ta rivningsarbetet innan vi tillför sprutbetongen så att vår kund inte behöver anlita olika entreprenörer för dessa arbetsfaser.

Våra referenser

Vi arbetar 24/7 Vi arbetar 24/7

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.