1

Entreprenad i gruvdrift

Agnico Eagle Finland Oy är dotterbolag till det kanadensiska företaget Agnico Eagle Mines Limited. Företaget driver Europas största guldgruva från Kittilä och bedriver aktiv malmprospektering, inte bara i Finland men också i andra nordiska länder.

JIITEE Työt började sitt arbete i gruvan i början av 2019 med vajerbultning och efter en tid arbetade vi under ett par år i olika delar av gruvan i takt med att projektet utökades. De mest betydande arbetsfaserna var bland annat installation av säkerhetsnät och borrning i berglinjen och huvudplanet. Ett av våra jobb var också tillverkning av färdiga väggar, eller så kallade vindväggar.

Förutom installation av säkerhetsnät på berglinjen och huvudplanet gjorde vi också så kallade utrustningsarbeten. Allt eftersom att utgrävningen går framåt måste luft, vatten och elektricitet ständigt flöda enkelt. En viktig fas var förstärkningsarbetet av den nedre delen av lyftschaktet, som gjordes cirka en kilometer djupt, och förstärkningsarbetet av malmsilorna i form av bultning, nät och sprutbetong, säger Janne Juntunen, chef för JIITEE Työ

Kunden

Agnico Eagle Finland Oy

Total arbetstid

Från 2019 till 2021.

Genomförda arbetsfasor

Säkerhetsnät för ytan och bergförstärkningsarbeten.

2

Arbetet utförs med vår egen personal

Projektbaserat arbete under entreprenad kräver anpassning till kundens tidsschema och verksamhet och gruvan var inget undantag.

"Vi kunde leverera alla nödvändiga tjänster medan gruvan var igång samtidigt. Det krävdes planering, men vi är glada att våra medarbetare är vana vid olika miljöer” säger Juntunen.

JIITEE Työt anlitar inga underleverantörer utan utför kontrakten med egen personal. Företaget har idag ett hundratal anställda, vilket möjliggör ett snabbt och flexibelt arbete.

3

Innovativt och flexibelt arbete

JIITEE Työt tog ansvar för säkerhetsnäts- och bergförstärkningsprojekt i Kittilä för Agnico Eagle Finland när de behövde nya leverantörer för olika projekt.

"Vi kartlade vem som erbjöd oss en lämplig tjänst och vi fick även ett erbjudande från JIITEE Työt. De kunde erbjuda de tjänster vi behövde", säger Kyösti Huttu, som arbetade som assisterande projektledare för schaktprojektet under JIITEE Työt-kontraktet.

"JIITEE Työt gjorde ett bra jobb både tekniskt och kvalitativt. Arbetssäkerhetskraven i vår gruva var nya för dem i början, och vi utvecklade arbetarskyddsåtgärder tillsammans. Arbetarsäkerhet och säkra arbetssätt är lika viktiga för oss, oavsett om arbetet utförs av en leverantör eller våra egna anställda”, säger Huttu.

4

Rätt hantering av gruvdriftens unika karaktär

Enligt Hutu skiljer gruvmiljön sig inte nämnvärt från tunnelmiljön för anläggningsbyggande, men det innebär att man måste beakta de prioriteringar, riktlinjer och föreskrifter som är kopplade till gruvdriften vid utförandet av arbete.

”I en gruvmiljö måste det alltid arbetas för att gruvdriften och leverantörens arbete ska kunna kombineras på ett litet utrymme så att produktionsstörningar inte uppstår. Ett bra samarbete utgår från att leverantören förstår verksamheten tekniskt, men framför allt från arbetssäkerhetsperspektiv” konstaterar Huttu.

Samarbetet mellan JIITEE Työt och Agnico Eagle Finland har fortsatt också efter det första kontraktet. Enligt Huttu kan han också rekommendera JIITEE Työt till andra: "JIITEE Työt har innovativa idéer, de är tillräckligt flexibla och öppna för dialog. Jag hade ingen dålig erfarenhet alls av det arbete de gjorde."

Kontakta oss

Lämna in dina kontaktuppgifter och ett meddelande via formuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Se även dessa

Grävningsarbete

Nordkalk Oy, Parainen gruva

Parainen-gruvan, som ägs av Nordkalk Oy, bryter kalksten i ett dagbrott.…

Läs referenser
Övrigt arbete

Posivas kärnavfallsförvaring och kapselschakt

I Finland innebär hanteringen av kärnavfall att avfallet lagras i den…

Läs referenser
Vindkraftverksfundament

Suvic Oy

Vindkraftverk och deras behov växer ständigt, och för att möjliggöra byggande…

Läs referenser