1

Professionellt grundarbete för vindkraftverk

Grundarbeten relaterade till fundament för vindkraft finns i vindkraftsparker som består av vindkraftverk som är lokaliserade inom samma område. JiiTee Työt bidrar till byggandet av vindkraftverk genom att utföra arbeten relaterade till fundamenten - byggandet av vindkraftverk kräver precist utfört grundarbete.

"Inom vindkraftsprojekten utför vi borrningsarbeten för bergankrar, täthetsmätningar och injektioner", säger JiiTee Työt’s arbetschef Lassi Levaste.

Arbetet påbörjas med borrning av hål i berget enligt planerna, varefter det är dags att göra täthetsprovet med vatten. I täthetsprovet pumpas vatten under tryck in i berget för att se hur många luckor och sprickor det finns i berget.

"Först borras ett hål i berget och ett täthetsprov utförs. Vid behov injiceras eventuella hål och sprickor med cement som får torka i en vecka. Därefter borras de upp igen och ett nytt täthetsprov utförs. Detta upprepas tills tillräcklig täthet av berget uppnåtts", säger Priit Idavain , förman för JiiTee Työt .

Kunde

Suvic Oy

Början på det första jobbet

Sommaren 2021.

Utförda arbeten

Grundarbete för ankarborrning, täthetsmätningar och injektioner.

2

Arbetet utförs alltid med högsta kvalitet

Enligt Levaste har JiiTee Työt förmågan att utföra arbeten relaterade till vindkraftverkens fundament även enligt snäva tidsramar:

"Vi är flexibla och följer fastställda scheman. Vårt arbete är alltid av högsta kvalitet."

Janne Juntunen, VD för JiiTee Työt, betonar vikten av företagets omfattande utrustning för att effektivisera arbetet:

"När vi arbetar i vindkraftsparker har våra egna maskiner visat sig vara avgörande, eftersom de möjliggör smidiga övergångar mellan olika arbetsfaser. I stället för att utföra varje fas separat, kan vi utföra flera samtidigt och därigenom vara kostnatseffektiva,” säger Juntunen.

3

Vi är förstahandsvalet för grundarbeten till fundament för vindkraft

Suvic Oy är ett byggföretag specialiserat på energibyggande och speciellt på entreprenad och projektledning av vindkraftsparker. JiiTee Työt valdes ut som entreprenör för första gången sommaren 2021 för projekten i Karhunnevakanka och Puskakorvi. "Efter att ha pratat med JiiTee var vi övertygade om deras arbetssätt och effektivitet", beskriver Suvic Oy:s arbetschef Aki Bergman i början av samarbetet. Enligt Bergman har JiiTee Työt presterat utmärkt i alla sina jobb i varje kontrakt: "De har extremt professionell personal. JiiTee’s team är motiverade på betsplatsen och de hanterar sitt arbete med professionellt från början till slut, med beaktande av arbetssäkerheten."
4

Samarbete har fortsatt i flera projekt

Eftersom Bergmans erfarenheter av samarbetet med JiiTee Työt är positiva är han också redo att ge sina rekommendationer till företaget:

"Jag skulle enkelt kunna rekommendera JiiTee Työt vidare. De är kostnadseffektiva och pålitliga arbetshästar som får jobbet gjort. Om det uppstår utmaningar på arbetsplatsen kan JiiTee-teamet snabbt lösa problemen. Det är lätt att samarbeta med dem och de kan reagera snabbt på de förändringar som uppstår på arbetsplatsen. Kommunikationen fungerar också utmärkt."

JiiTee Työt och Suvic Oy har samarbetat i fyra projekt hittills - två färdiga och två pågående projekt.

"JiiTee Työt är helt klart det bästa företaget för att göra grundarbeten till fundament för  vindkraft i Finland", sammanfattar Bergman.

Kontakta oss:

Vi är redo att påbörja ditt projekt!

Vi utför borr-, injektions-, förankrings- och spännarbeten relaterade till vindkraftverkets fundament. Om du vill att berggrunden ska hålla, be oss komma. Vi sköter allting.

Se även dessa

Bergkonstruktion

Agnico Eagle Finland Oy

I Kittilä finns Europas största guldgruva, med en årlig produktion på…

Läs referenser
Grävningsarbete

Nordkalk Oy, Parainen gruva

Parainen-gruvan, som ägs av Nordkalk Oy, bryter kalksten i ett dagbrott.…

Läs referenser
Övrigt arbete

Posivas kärnavfallsförvaring och kapselschakt

I Finland innebär hanteringen av kärnavfall att avfallet lagras i den…

Läs referenser