JIITEE Työt Oy

Slanginjektering

Slanginjektering

Slanginjektering används för att förhindra eventuella läckage och vattenskador. Vid slanginjektering används kemiska injekteringsmedel, som i allmänhet reagerar med vatten för att bilda tätande föreningar. 

Slanginjektering säkerställer att strukturernas fogar är vattentäta. Det är särskilt viktigt för underjordiska strukturer, som kan utsättas för högt vattentryck. Tillsammans med de vattentäta strukturerna bildar de injekterade sömmarna ett vattentätt lager, som hindrar vatten från att komma in på andra sidan av de strukturella elementen.

Kemisk slanginjektering används exempelvis för att säkerställa täthet i gjutfogarna på betong. Injekteringsmaterialet dräneras in i sömmarna och reagerar med vatten, vilket gör sömmen tät och vattentät.

Kompetent personal och kvalitetsutrustning för slanginjektering från JIITEE

Högklassig slanginjektering säkerställer vattentäta sömmar och förlänger objektets livslängd. Om den utförs felaktigt kan det orsaka vattenläckage, som orsakar extra kostnader.

JIITEE utför slanginjektering högklassigt och pålitligt. Vår egen personal och utrustning säkerställer högklassig och snabb slanginjektering. Vi kan reagera även med kort varsel när behovet av slanginjektering uppstår. Kvaliteten på injekteringsarbetet bygger till stor del på medarbetarens erfarenhet, så det är särskilt viktigt att välja en erfaren partner.

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.