JIITEE Työt Oy

Kanalbrytning

JT Arbeten utför kanalbrytningsarbeten genom sprängning och kilning, beroende på objektet.

Kanalbrytning genom sprängning och kilning

Med kanalbrytning avses brytning av kanaler för installation av infrastruktur, till exempel kanaler för rörledningar och kablar under jord. Kanalbrytning kännetecknas av att de områden som ska brytas är smalare än vanligt. Kanalbrytning utförs genom sprängning och kilning, beroende på objektet.

Kanalbrytning genom sprängning: Kanalbrytning skiljer sig från normal stenbrytning genom att hål borras i berget med högre täthet än vid normal stenbrytning. Detta kommer att möjliggöra en mer exakt definition av dimensionerna för det område som skall brytas. Efter borrningen återfylls hålen och tunga skyddsmattor placeras ovanpå. Skyddsmattor skyddar omgivningen från skador som orsakas av den sten som kastas ut av explosionen. 

Kanalbrytning genom kilning: När kanalbrytning utförs med kilning borras hål i berget med täta mellanrum. En hydraulisk kil sätts in i hålet och berget spräcks med hjälp av tryck. Med kilning kan man styra exakt var och hur berget spricker. Detta möjliggör planerad och säker bergbrytning utan de vibrationer som orsakas av sprängämnen. 

När sprängningen eller kilningen är klar avlägsnas det lösa materialet och den brutna kanalen är redo för nästa steg i arbetet.

JT Arbeten utför kanalbrytning med professionalism

JT Arbeten utför kanalbrytningsarbeten på ett brett spektrum av platser. Vi har den utrustning och kvalificerade personal som krävs för kanalbrytning, vilket är nyckeln till ett effektivt och högkvalitativt arbete. Hänsyn till kanalens gruvmiljö är en viktig faktor, särskilt vid arbete i befolkade områden. Vi är också vana vid att bryta i befolkade områden och kan ta hänsyn till deras krav. Vi är snabba på att ta oss an nya projekt, så tveka inte att kontakta oss med kort varsel. 

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.