JIITEE Työt Oy

Projekt som vi har varit involverade i

NTM-​utvecklingsprojekt

I detta unika och intressanta projekt hade vi som strategiskt mål att utveckla JIITEE Työt Oy:s affärsmodell för att stödja genomförandet av hållbar infrastruktur i den utsträckning som JIITEE Työt Oy, som ett medelstort byggföretag, kan bidra till ekologiskt hållbar byggnation. Projektet avsåg att öka den ekologiska hållbarheten genom resurssmart verksamhet och en framtidsvision baserad på livscykeltänkande.

Projektet syftade också till att utveckla en ny hybrid affärsmodell för infrastrukturentreprenader i Finland och Sverige. Visionen med hybridmodellen var att uppnå en bestående konkurrensfördel och därmed bli en betydande aktör på de finska och svenska marknaderna. Hybridmodellen skulle göra det möjligt för JIITEE Työt Oy att inta olika roller i värdekedjan för infrastrukturbyggprojekt och industriella byggprojekt.
Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.