1

Tunneln grävdes ut och förstärktes i gruvdriften

Nordkalk Oy är det ledande kalkstensföretaget i norra Europa och verkar på nästan 40 platser i Europa. Nordkalks huvudkontor och koncernens produktutveckling ligger i Parainen, där gruvverksamhet har pågått i sammanlagt tvåhundra år. Vid Parainen-gruvan bryts kalksten mest för industriella ändamål, men kalksten levereras även för behoven inom jordbruk, vattenhantering och den kemiska industrin.

Med en yta på mer än 70 hektar utförs brytning som dagbrott, men stenkrossning sker delvis i underjordiska anläggningar. Eftersom gruvans produktion expanderar till det område av tunneln som tidigare var i bruk behövdes en ny ersättningstunnel för de underjordiska anläggningarna. JiiTee Työt valdes ut för att genomföra detta projekt. Under ett kontrakt som varade cirka fyra månader, JiiTee Työt grävde och förstärkte en 340 meter lång tunnel för gruvan.

Kunde

Nordkalk Oy

Tidsschema

4 månader

Utfört arbete

Tunnelgrävning, stenbrottslastning, sprutbetong, bultning, dränering, och väganläggning till tunneln.

1

meter tunnelns längd

1

m3 mängd sten som skulle brytas

1

personer teamets storlek

2

Projektet framskred enligt plan

"Under projektet skapades en ny ersättningssträcka för den underjordiska kalkbrytningsverksamheten, eftersom den gamla tunneln inte längre kunde användas när gruvdriften fortsatte", säger Kristian Nyström Nordkalk Oy:s tekniska chef. JiiTee Työt valdes som entreprenör genom en anbudsinfordran. När det var dags att skicka in anbudsförfrågningar deltog JiiTee i tävlingen på rekommendation av en Nordkalk-anställd:

"JiiTee var delvis bekanta för oss, eftersom en av våra anställda rekommenderade dem baserat på tidigare erfarenheter när vi när vi nu letade efter en entreprenör."

Enligt Nyström har kontraktet fortskridit enligt den planen och tidsschemat som fastställdes under förhandlingsfasen.

"Samarbetet fungerade riktigt bra. JiiTee’s medarbetare var punktliga, arbetet gick smidigt och deras kommunikation var utmärkt. Som kund var vi alltid uppdaterade och visste hur läget var på platsen. Alla frågor oavsett vilka, klargjordes direkt och projektet fortsatte smidigt, beskriver Nyström.

3

Stark kommunikation och professionell arbetskraft

Kontraktet för Parainen-gruvan slutfördes några veckor före tidsplanen, vilket också bidrog till att hålla tidsschemat stabilt. Även om kontraktet redan var noggrant planerat under förhandlingarna, hade teamet på tio personer ansvaret för att hålla sig till schemat.

– Jobbet utfördes av kunnig personal som inte bara höll oss uppdaterade om situationen utan också informerade oss om eventuella särskilda förhållanden i berget. Tunneln slutfördes i god tid, och det var inte ens i närheten av att bli sent. Arbetet fungerade smidigt på alla sätt, säger Nyström.

Henri Jokitalo, arbetsledare för JiiTee Työt, berättar också att samarbetet med kunden var smidigt och att det mångsidiga teamet arbetade effektivt.

”Vi följde planen och samarbetade effektivt med kunden. Tack vare en väl genomtänkt plan kunde vi arbeta med lugn och ro och även ge information till gruvarbetarna. Vid slutet av projektet krävde tunnelns sista del en viss anpassning, men vårt team klarade även detta med bravur! Teamet vi valde för projektet hade mångsidig kompetens, och trots de många arbetsfasorna, utfördes alla med gedigen professionalism av vårt kompakta team.", beskriver Jokitalo.

4

Kompetens att anpassa sig efter kundens behov

Gruvmiljön kräver anpassningsförmåga och erfarenhet från entreprenören, och det är något som JiiTee’s team är väl förtrogna med. I en gruvmiljö är det avgörande att anpassa arbetet efter gruvdriftens behov, och detta var inget problem för Parainen-kontraktet, som också innebar att man måste ta hänsyn till gruvans omgivande miljö.

"Säkerheten är av yttersta vikt i den här typen av miljö. Parainen-gruvan ligger nära en bosättning, så angivna drifttider måste följas. JiiTee’s team arbetade inom de angivna tidsramarna och koordinerade sprängningarna på ett korrekt sätt. Allt fungerade smidigt och vi blev informerade om sprängningarna i förväg, så vi kunde även kommunicera med grannskapet om det uppstod några frågor, säger Nyström.

Enligt Nyströms och Nordkalk Oy’s erfarenhet skötte JiiTee Työt sitt jobb inte bara enligt kontraktet utan kontakten och kommunikationen var utmärkt. Baserat på denna erfarenheten rekommenderar Nyström gärna JiiTee framöver.

”Arbetet genomfördes på ett utmärkt sätt, och samarbete och kommunikationen gav oss en jättepositiv upplevelse. Den aktiva kontakten lämnade en riktigt positiv känsla. Jag besökte själv ofta byggarbetsplatsen och mottagandet och kommunikationen från varje medarbetare var förstklassig. Jag kände mig alltid välkommen där."

Kontakta oss:

Vi är redo att påbörja alla jobb!

Vi kan arbeta även under de mest krävande förhållandena och är redo at utveckla helt nya lösningar för att genomföra ditt projekt på ett effektivt och smidigt sätt. Tveka inte att kontakta oss när du behöver rätt gäng på plats.

se även dessa

Bergkonstruktion

Agnico Eagle Finland Oy

I Kittilä finns Europas största guldgruva, med en årlig produktion på…

Läs referenser
Övrigt arbete

Posivas kärnavfallsförvaring och kapselschakt

I Finland innebär hanteringen av kärnavfall att avfallet lagras i den…

Läs referenser
Vindkraftverksfundament

Suvic Oy

Vindkraftverk och deras behov växer ständigt, och för att möjliggöra byggande…

Läs referenser