1

Utmanande förstärkningsarbete i kapselschaktet

Posivas metod för geologisk slutförvaring av kärnavfall erbjuder den mest realistiska lösningen för att isolera högaktivt kärnavfall från biosfären, där mänskligt liv existerar. Kapselschaktet vid Posivas slutförvaringsanläggning ligger mer än 400 meter under markytan och har som mål att sänka ner de inkapslade kärnavfallsstavarna till botten av slutförvaringsplatsen vid mottagningsstationen. Där kommer de temporärt förvaras innan själva slutförvaringen genomförs.


“Vårt arbete i kapselschaktet sträckte sig över ungefär ett år. Vi förstärkte schaktet med ett metallfoder som fungerar som skydd för kärnavfallskapseln, för att förhindra kontakt med bergväggen eller vatten. I praktiken innebar denna installationen av cirka 450 meter metallrör som var fodrade med syrafasta stålplåtar. För att hantera eventuella mindre vattenläckage utförde vi injektionsarbeten för att täta schaktet.

Efter att förstärkningsarbetet i kapselschaktet var klart, elektrifierade JiiTee Työt det genom att dra in elkablarna i schaktet, vilket gjorde det möjligt att senare ansluta elen med hjälp av elektriker” berättar Olli-Pekka Parviainen, ansvarig förman på JiiTee Työt.

Kunden

Sitowise Group Oyj

Jobbets varaktighet

Kontraktet genomfördes 2019.

Utfört arbete

Förstärkningsarbeten, metallrörsinstallation och elkabeldragning.

1

st böjda stålplåtar

1

st bultar

1

ankare

2

Kreativiteten hade en betydande inverkan

"Projektet var extremt intressant eftersom Posivas kapselschakt är helt unikt. Projektet var också utmanande och vi utvecklade helt nya metoder för det. Schaktförstärkningsarbetet var planerat att utföras med en hänghiss, men vi ändrade vår strategi då schaktet hade anslutningar som låg hundratals meter ifrån varandra.

Vi gjorde en tornlyft som vi plockade isär och monterade dessai intervaller. På så sätt kunde vi få jobbet gjort mer effektivt än ursprungligen planerat”, beskriver Parviainen. Enligt Parviainen strävar JiiTee Työt alltid efter att hitta olika sätt att arbeta på för att effektivisera arbetet.

Förstärkningsarbetet på Posivas kapselschakt utfördes flexibelt och även nattetid, för att inte störa andra leverantörer som också arbetade på projektet. "Kreativitet och innovation räcker långt", sammanfattar Parviainen.

3

Posivas kapselschakt är det första i sitt slag

Bygget av Posivas slutförvaringsanläggning fortsätter framåt, även om kontraktet med JiiTee Työt, som utförde förstärkningen av kapselschaktet, redan har slutförts. Jarno Säipä, som arbetar som intern konsult och projektledare för Schakt-projektet på Posiva genom Sitowise, framhåller att Finland för närvarande är en föregångare när det gäller geologisk slutförvaring av avfallslager djupt under jordens yta. Kapselschaktet, som förstärktes av JiiTee Työt, var det första projektet i sitt slag.

"Liknande förstärkningsarbeten har sällan genomförts någon annanstans i världen. Kapselschaktet har en diameter på 5,5 meter, och under arbetets gång var det endast möjligt att komma åt hundra meter åt gången, vilket utgjorde en utmaning i sig. Sammanlagt installerades cirka 2 000 böjda stålplåtar, vardera med en vikt på 80 kilo, i det vertikala schaktet," säger Säipä.

För att systematiskt förstärka schaktet krävdes även över 4 000 bultar som svetsades vid installationen. Dessutom användes över 8 000 ankare för att fästa samman plattorna. Arbetet utfördes både uppifrån och i mellanrummen mellan plattorna för att säkerställa korrekt installation.

4

Effektivt arbete under hela projektet

Projektet som helhet utgjorde en utmaning. Vid den tiden hade vi redan genomfört liknande arbete på personalschaktet, så vi hade redan en viss erfarenhet av hur man skulle gå tillväga för att stärka upp schakten," beskriver Säippä.

Enligt Säippä gick samarbetet med JiiTee Työt smidigt. I början av projektet så bekantades de anställda hos JiiTee Työt med säkerhetskulturen och arbetsmetoderna på platsen innan arbetet kom igång enligt plan.

Enligt Säippä fortsatte arbetet smidigt genom hela projektet: "Vi hade noggrann övervakning på platsen, vilket var nödvändigt med tanke på förhållandena i gropen. Samarbetet med JiiTee Työt fungerade utmärkt, allt flöt på smidigt, och personalen var bra. De skötte arbetssäkerheten och gjorde vad de lovade enligt den tidsplan som var överenskommen."

Efter att förstärkningsarbetet avslutades, har JiiTee Työt även utfört andra entreprenaduppdrag för Posiva, och enligt Säippä är ett nytt avtal på väg att inledas.

"Förstärkningen av schakten var ett mycket utmanande projekt från början. JiiTee Työt hade ingen tidigare erfarenhet av den specifika förstärkningsmetoden, men trots det, var projektet unikt och lyckades, sammanfattar Säippä det."

Kontakta oss:

Vi är redo att påbörja ditt projekt!

Vi kan arbeta även under de mest krävande förhållanden och utveckla helt nya lösningar för effektivt genomförande av arbetet. Tveka inte att kontakta oss när du behöver rätt team på plats.

Se även dessa referenser

Bergkonstruktion

Agnico Eagle Finland Oy

I Kittilä finns Europas största guldgruva, med en årlig produktion på…

Läs referenser
Grävningsarbete

Nordkalk Oy, Parainen gruva

Parainen-gruvan, som ägs av Nordkalk Oy, bryter kalksten i ett dagbrott.…

Läs referenser
Vindkraftverksfundament

Suvic Oy

Vindkraftverk och deras behov växer ständigt, och för att möjliggöra byggande…

Läs referenser