1

Solcellsparkens grundläggningsarbete krävde grundliga markundersökningar innan arbetet kunde påbörjas

Finlands största solcellspark kommer att så klar i Kalanti i Nystad i slutet av 2024. Projektets, som beställdes av Helen, huvudentreprenör är IBV Suomi Oy. Jiitee Arbete är med i projektet som underleverantör med en betydande mängd arbete. Produktionen av solenergi kommer att mångdubblas i Finland under de kommande åren. Finland, liksom resten av Norden, är ett växande marknadsområde för solenergi, och många företag bygger och låter bygga stora solcellsparker runt om i landet.

Grundläggningsarbetet kräver expertis både i planerings- och byggfaserna, och därför föll valet på Jiitee. Grundläggande av en solpark skiljer sig inte så mycket från annat pålningsarbete, och arbetet kräver rätt utrustning.  Solpanelerna måste förankras väl i marken så att de tål de varierande väderförhållandena året runt. Det finns många olika sätt att förankra solpanelerna. Rätt metod beror på

  • markkvalitet: ligger berget nära markytan eller är marken mycket stenig
  • plats: begränsningar som gäller området, som att marken inte får bearbetas,
  • eventuell snö- och vindbelastning samt
  • kostnader: ibland är kraven för ställningarna så höga att det inte lönar att grunda parken på grund av kostnaderna.

Jiitee valdes för sin utrustning – utrustningen som används för stenborrning lämpar sig utmärkt också för grundläggning av solcells- och vindparker. Slagpålning valdes som metod för monteringen av ställningarna för solcellerna. Träskmarken gjorde dock pålningsarbetet till en utmaning.

Uppdragsgivare

IBV Suomi Oy

Projektets varaktighet

5 månader och pågår fortfarande

Specialdrag

Maskiner kan oväntat sjunka ner i träsket

2

Den mjuka träskmarken utmanade Jiitee att hitta på nya metoder

Träskmarksområdet, som omfattar cirka 300 hektar, ligger strax utanför Nystad. Ställningarna för solcellerna fixerades med slagpålning. Pålarna kunde inte slås ner direkt i berget, utan man var tvungen att först borra ett hål större än pålen i berget, fylla det med grus och slå pålen ner i hålet.

Borrningen inleddes redan på vintern då träskmarken var åtminstone delvis frusen och hård tack vare frosten. I ett ofruset område kan dock en vagn på 20 000 kg sjunka ganska lätt ner i träsket. Även om Jiitee använde stålbroar och bombmattor för att flytta utrustningen, hände det ibland att en maskin sjönk ner. Att lyfta maskinen tillbaka till ytan gick inte snabbt, vilket orsakade stopp i borrningsarbetet. Man var tvungen att kalla in en annan maskin som drog den sjunkna maskinen tillbaka till fastare mark.  En 20 000 kg tung maskin som sjunkit ner 1,5 meter är inte lätt att flytta, så arbetet kunde ta en hel dag.

Jiitee var medveten om utmaningarna med träskmarken redan från den inledande besiktningen. Jiitee besökte området före arbetet inleddes för att kunna välja rätta metoder, maskiner och ett tillräckligt antal arbetare. Den mjuka träskmarken kom alltså inte som en överraskning, men det betydde mycket extra arbete.

I projekt som detta är tidtabellen alltid mycket stram, men Jiitee klarade av kraven – de anställda arbetade i två skift och även under nattetid, något de är vana med. Eftersom byggarbetsplatsen inte ligger nära bosättning beviljades byggplatsen bullertillstånd, vilket gjorde det möjligt att arbeta och borra även på natten.

1

Borrar hål

1

Installerar moduler

1

Områdets storlek hektar

3

Nya arbetsmetoder utvecklades snabbt för solcellsparken

Projektet startade i vintras och fortsätter fram till juli-augusti. Projektet omfattar borrning av cirka 115 000 hål och att driva in pålar i dessa. I början av projektet fanns det 2 maskiner, 4 män och en förman på plats. Sedan dess har antalet ökat till 16 anställa och 4 förmän. En del borrar hål och driver ner pålar, medan en del fäster solcellsställ. Arbete kommer även fortsättningsvis att göras i två skift.

Utmaningarna förknippade med träskmarken var kända från början. Alla arbetsmetoder måste utvecklas på nytt, då inga liknande projekt hade genomförts tidigare. Detta var dock aldrig något problem, då Jiitee-teamet är känt för sin anpassningsförmåga och är redo att anpassa sig på kort tid.

Jiitees expertis om berg- och tunnelkonstruktion lämpar sig väl för grundläggningsarbetet i vind-

och solcellsparker. Jiitee driver ett nära samarbete med kunden och bidrar redan från början med många implementeringsidéer och lösningsförslag till projekten. De slutliga arbetsmetoderna bestäms alltid utifrån de krav som ställs av platsen.

4

Antalet solcellsparker ökar i Finland

Trots sitt nordliga läge är Finland en bra plats att producera solenergi. Detta återspeglas i det stora antalet solparksprojekt överallt i Finland. Solen är en energikälla som inte tar slut, och det finns dessutom många fördelar med den:

  • Minskar beroendet av fossila bränslen och förbättrar Finlands självförsörjningsgrad i fråga om energi.
  • Produktionen av solenergi ger inte upphov till utsläpp av växthusgaser, vilket betyder att solenergi spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna.
  • Att planera och bygga en solkraftsanläggning går snabbt med rätt partner.

Detta projekt kommer inte att vara det enda i sitt slag för Jiitee, och teamet är redo att ta sig an andra liknande projekt.  Ett sådant projekt var solcellsparken i Raumo, där cirka 58 000 paneler installerades. Jiitee, som fungerade som underleverantör i projektet, fixerade solcellsställen med skruvpålar och installerade ställningarna och panelerna. Projektets huvudentreprenör var Suvic Oy.

Ytterligare information om projekten

Lassi Levaste

044 215 7469

Kontakta oss:

Vi är redo att påbörja alla jobb!

Vi kan arbeta även under de mest krävande förhållandena och är redo at utveckla helt nya lösningar för att genomföra ditt projekt på ett effektivt och smidigt sätt. Tveka inte att kontakta oss när du behöver rätt gäng på plats.

Se även dessa

Bergkonstruktion

Agnico Eagle Finland Oy

I Kittilä finns Europas största guldgruva, med en årlig produktion på…

Läs referenser
Grävningsarbete

Nordkalk Oy, Parainen gruva

Parainen-gruvan, som ägs av Nordkalk Oy, bryter kalksten i ett dagbrott.…

Läs referenser
Övrigt arbete

Posivas kärnavfallsförvaring och kapselschakt

I Finland innebär hanteringen av kärnavfall att avfallet lagras i den…

Läs referenser