JIITEE Työt Oy

Borrning i berg

Bergborrning möjliggör stabila fundament för byggande även under utmanande förhållanden

Vi gör schakthål och hål för förstärkningsbultar samt bergborrning från infästning av strukturer till borrning av förankringshål. Under årens lopp har vi samlat på oss en hel del borrmeter på många slags platser, från tunnelbanedepåer till gruvor och tågtunnlar. Vår mycket mångsidiga borrutrustning gör det möjligt att effektivt och säkert borra i berg såväl på trånga som på höga objekt – vårt dotterbolag Tyly Technologies har tillverkat borrar för utrymmen där en borrvagn inte ryms eller vars botten inte tål vikten av en borrvagn. Med hjälp av vår specialutrustning kan vi också borra på höga platser.

Bergborrning är ett viktigt steg i många byggprojekt, särskilt i situationer där berggrunden utgör ett betydande hinder eller byggnadens fundament. Bergborrning kräver specialutrustning, som kombinerar rotation och slag för att borra eller bryta berg.

Bergborrning behövs i många projekt, såsom för att bygga vägtunnlar, broar, avloppstunnlar och byggnadsfundament. Det är ett oumbärligt arbetsskede i situationer där man behöver bryta berg eller borra hål för en byggnads stödstrukturer. Bergborrning möjliggör stabila fundament för strukturerna även i utmanande förhållanden. Det ger ett effektivt sätt att göra hål i berget som kan bäddas in med bergförankringar, bultar eller andra bärande strukturer. 


Professionell bergborrning

Bergborrning är en tekniskt krävande process, som kräver yrkesfärdighet och precision.  Om processen utförs felaktigt kan det leda till problem, såsom svaga strukturer, som skapar säkerhetsrisker. JIITEE specialiserar sig på bergborrning i utmanande förhållanden. Trånga utrymmen, schakt och höga platser är inte ett hinder, då vi med vår egen utrustning och våra skickliga medarbetare kan hitta rätt lösningar för alla objekt.

JIITEE är stolta över sina experter, som är specialiserade på bergborrningstjänster. För att säkerställa framgångsrika resultat och hålla tidtabeller använder vi förstklassig utrustning och följer strikta säkerhetsstandarder. Du räkna med JIITEEs professionalism i allt från stora infrastrukturprojekt till mindre byggprojekt. Kontakta oss om du behöver en pålitlig bergborrningstjänst. Vi säkrar att ditt projekt löper smidigt och säkert.

Vi har också gedigen erfarenhet och kompetens inom olika former av bergbultning, vilket säkerställer strukturernas stabilitet och livslängd. Vid bergbultning använder vi olika tekniker, såsom bergförstärkning med bergbult eller med sprutbetong. Vi erbjuder omfattande bergborrnings- ochbultningstjänster som uppfyller kundernas behov.

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.