JIITEE Työt Oy

Bergbultning

Bergbultning säkerställer strukturernas stabilitet

Bergbultning är en arbetsfas för inbäddning av bultar eller ankaren i berg. Bergbultning säkerställer stabiliteten hos strukturerna och förhindrar eventuella kollapser eller olyckor, vilket förlänger objektets livslängd. Det ger ytterligare stöd för strukturerna och förhindrar att de rör sig eller skadas. 

Förstärkningsbultning är en form av bergbultning som förstärker ett önskat objekt. Bultar kan användas exempelvis för att stödja tunnelstrukturer, vilket gör dem hållbarare och säkrare. Bergförstärkning med bergbult används också för öppna skärningar på trafikleder. Förstärkningsbultning av öppna skärningar säkerställer att berget hålls stabilt även om jordmånen lever genom åren.

Bergförstärkning med sprutbetong är en annan form av bergbultning, som säkerställer byggandet av robusta fundament. Vad som än byggs på berg kommer att behöva bergförstärkning med sprutbetong för att säkerställa byggandet av stadiga/hållbara fundament. Bergförstärkning med sprutbetong används exempelvis för att stödja vindkraftverk: Bultar installeras på berget runt vindkraftverket, varvid kraftverket hålls stadigt uppe i alla väder.

Pålitlig bergbultning

Bergbultning kräver specialkompetens. Om den utförs felaktigt kan den orsaka allvarliga säkerhetsrisker. Professionell bergbultning garanterar ett högklassigt slutresultat och att byggnadsarbetet framskrider säkert och problemfritt. JIITEE utför bultning högklassigt och pålitligt. Vår egen personal och utrustning säkerställer högklassig och snabb bultning. Vi hjälper gärna till i all bergbultning och kan reagera även med kort varsel.

JIITEE Works är kanske det företag som utfört mest bergbultningar i Finland. Bergbultning är också ett fysiskt utmanande arbete, vilket gör det utmanande att hitta aktörer som effektivt och högklassigt gör bultningar från år till år. JIITEEs personal har påvisad expertis och ett engagemang för bergbultning. Kontakta oss när du behöver en professionell bergbultningstjänst och vill säkerställa ett säkert och framgångsrikt projekt. 

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.