JIITEE Työt Oy

Injektioner

Injektioner används både för att blockera vattenläckor som kan uppkomma och för att styrka strukturer. Vi har en omfattande kompetens och bred kunskap för att utföra arbete före och efter injektioner. Vår personal och utrustning möjliggör injektion av berg- och betongkonstruktioner, där vi använder både kemiska och cementbaserade injektionsmedel efter behov. Kvalitéten på arbetet baseras i första hand på medarbetarens erfarenhet – se våra referenser nedan.

Injektionssarbeten vi har gjort

  • Koskikeskus Tammerfors, Citycon – Tätning av hisschakt genom injektion
  • Renovering av en gammal stensilo, Pieksämäki stad – Tätning av silon genom injektion
  • Helsingfors-Vanda T2 bergförstärkningsverk, Kreate Oy – Cementinsprutning, sprutbetong, borrning och bultning
  • Länsimetro fas 1, Virpiö Oy – Kemikalieinjektion
  • Länsimetro fas 2, järnväg, GRK Oy – Kemikalieinjektion, efterinsprutning, borrning och bultning av förankring för konstruktioner av järnvägstunnel och tunnelbanestationer
  • Förstärkningsarbeten för kapselschakten på deponeringsanläggningen, Posiva – Borrning och bultning, injektion, installation av beklädnad
  • Länsimetro Finnoo, Esbo, YIT Infra Oy, GRK Oy – Förstärkningsarbeten av vertikala schakt 5 st, cementinjektion
  • Länsimetro 2-fas järnväg, Esbo, GRK Oy – Kemikalieinjektion, efterinsprutning, borrning och bultning av förankring för strukturer i järnvägstunneln och tunnelbanestationerna

Kontakta oss

Lämna oss dina kontaktuppgifter och ett meddelande i fritt format genom att använda schema nedantill, så kontaktar vi dig så snart som möjligt.