Tekst: Kati Halonen

Fingrid har uppskattat att Finlands solkraftskapacitet kommer att tiodubblas till sju gigawatt fram till år
2030. Det finns tiotals projekt som redan har tillkännagivits och som omfattar tiotals eller till och med
hundratals hektar.

Industriella solenergiprojekt ger stabil, tillförlitlig och långvarig energi för framtida generationer, men att
bygga storskaliga solenergianläggningar kräver noggrann infrastrukturplanering, investeringar och
teknisk expertis.

En solcellspark på 200 megawatt ska byggas i Nystad

Solcellsparken i Kalanti i Nystad är ett av de största solenergiprojekten under uppbyggnad i Finland, med
en årlig energiproduktion på över tvåhundra gigawattimmar. Parken omfattar tvåhundrafyrtio hektar.

– 380 000 moduler kommer att installeras i parken, för vilka 110 000 hål kommer att borras. Storleken på
solparksprojektet i Kalanti gör att det kommer att borras tjugo hål i varje vindkraftverk, säger Janne
Juntunen, direktör för JT Arbeten, som har erfarenhet av grundläggningsarbeten för mer än tvåhundra
vindkraftverk.
 
Aurinkopuistojen perustustyöt

Professionellt grundarbete för solcellsparker

– Vår expertis och utrustning inom berg- och tunnelbyggande fungerar också bra för att grundlägga vind-
och solkraftsparker. Vi har ett nära samarbete med kunden och bidrar redan från början med många
implementeringsidéer och lösningsförslag till projekten. De slutliga arbetsmetoderna bestäms alltid
utifrån de krav som ställs på platsen, säger projektingenjören Piia Kärkkäinen.

En korrekt vald och professionellt genomförd förankringslösning utgör grunden för ett säkert, stabilt och
långvarigt solenergisystem. Markens egenskaper påverkar vilken förankringsteknik som används. Olika
tekniker inkluderar pålar som skruvas i marken, betongplattor eller ankarsystem, var och en med sina
egna fördelar för olika typer av markförhållanden. Ett noggrant utfört grundarbete säkerställer att
solkraftsparkerna klarar Finlands fyra årstider.

– JT:s personal och mångsidiga utrustning säkerställer att arbetet utförs i tid och på ett professionellt
sätt. Vi har ett starkt engagemang från människor. Vi har mer än hundra egna anställda och
personalomsättningen är mycket liten. Om någon slutar brukar han rekommendera en vän att ersätta
honom. Vi är en eftertraktad arbetsplats, så vi behöver inte annonsera lediga jobb. Vi arbetar i ett högt
tempo, slår ständigt rekord och höjer hela tiden ribban, konstaterar Juntunen.


Som nummer ett inom grävnings- och förstärkningsarbeten är JT Arbeten känt för

  • professionella och engagerade medarbetare
  • leveranssäkerhet
  • flexibilitet
  • snabb reaktion på ändringar och beställarens önskemål

Läs mer om grundläggning av solcellsparker eller kontakta oss.

Kontakta oss

Vi är redo att påbörja alla jobb!

Vi kan arbeta även under de mest krävande förhållandena och är redo at utveckla helt nya lösningar för att genomföra ditt projekt på ett effektivt och smidigt sätt. Tveka inte att kontakta oss när du behöver rätt gäng på plats.

Katso myös nämä