Text: Helen Partti

När man färdas längs motorvägar och tittar på bergskärningar vid stora vägbyggen önskar nog alla att stenblocken inte ramlar av väggarna. Men ibland gör det det, vilket kan vara farligt. Till exempel, förra sommaren, föll stenblock lossnade från en bergskärning på Ring III. Lyckligtvis undvek personskador.

Vandabaserade JIITEE Työt larmades till platsen och efter en noggrann undersökning förstärkte en bergbyggnadsproffs berget för att göra det hållbart och säkert.

JIITEE Työt Oy grundades 2011 och är specialiserat på förstärkningsarbeten. År 2022 utökade företaget sin verksamhet avsevärt genom att köpa Pohjolan Kalliotyö Oy, som är specialiserat på underjordsbrytning.

Som ett resultat av sammanslagningen kan JIITEE Työt nu erbjuda stora servicepaket från grävning till konsolidering och renoveringar. Arbetsplatserna varierar från bergskärning för vägar och järnvägar till tunnelgrävning och renovering. Bland objekten finns till exempel vertikala schakt, parkeringshus och avloppstunnlar.

Professionalism kan ses i utmanande jobb

Bakom den prydliga underjordiska schaktväggen döljer sig en stor mängd förträfflighet inom bergkonstruktion.

Först görs ett schakt enligt planerna i berget genom brytning, borrning eller vajersågning. Därefter avslutas schaktets yta genom att grova upp de lösa stenarna.

Därefter borras hål i den utgrävda axeln, där förstärkningsbultar installeras med lödcement. Därefter installeras sprutbetongbarriärer för att kontrollera vattenläckor. Vid behov monteras även ett armeringsnät, varefter ytan avslutas med sprutbetong.

Foto: Sampa Fjäder

Inom förstärkningsarbeten är JIITEE Työt nummer ett inom sitt område

– Vi har gjort mer än 250 schaktförstärkningsarbeten under de senaste åren, säger chef Janne Juntunen.

År 2021 avslutade JIITEE Työt förstärkningen av den nedre delen av det kilometerdjupa schaktet i Europas största guldgruva i Kittilä. Vid Parainengruvan grävde och förstärkte företaget en 340 meter lång tunnel. JIITEE Työt var också involverad i byggandet av världens första kärnavfallsdeponi. Liknande mål det går inte att hitta någon annanstans.

Specialisten på bergkonstruktion har också utfört borrnings-, vattendränerings- och injekteringsarbeten för fundamenten till mer än 200 väderkvarnar.

– Vi har precis den sortens borrar och insprutningsutrustning som jobbet kräver. Ja, våra handavtryck börjar redan synas på dem, konstaterar Juntunen.

För närvarande arbetar JIITEE Työt med ett projekt relaterat till avloppstunneln i Helsingfors centrum. Vi gräver en tunnel under jord mitt i stan på en plats där befintliga avlopps-, service- och tunnelbanetunnlar gör det till en utmaning. Alla typer av vibrationer och den omgivande bebyggelsen måste beaktas när man tänker på till exempel tidsfönster för explosioner, säger Juntunen.

JIITEE Työt ställdes också inför exceptionella utmaningar nyligen vid renoveringen av avloppstunneln mellan Koivuhaa och Harjusuo i centrala Nyland. Projektet var särskilt krävande eftersom renoveringen genomfördes samtidigt som avloppstunneln togs i bruk. Platsen krävde den högsta nivån av skyddsutrustning och multigasmätare för kontinuerlig övervakning av luftkvaliteten.

Engagerad och motiverad personal garanterar kvalitet

Bergkonstruktion kräver att personalen inte bara har gedigen yrkeskompetens, utan också har en stark förmåga att stå emot press och att arbeta hårt. Arbetsgivaren, å andra sidan, måste reagera med de snabbaste rörelserna på olika typer av situationer: Inte ens den tredje ringen kunde vänta på korrigerande åtgärder länge.

– Vi kan snabbt organisera personal för olika uppgifter. Vi känner våra medarbetare särskilt väl, eftersom de har arbetat hos oss i många år. Personalomsättningen i företaget är också låg, säger verksamhetschef Lassi Levaste.

När anställda känner varandra kommer de också överens med varandra i krävande arbetsförhållanden.

– Vid förstärkning och brytning av berg är det oerhört viktigt att medarbetarnas motivation är i ordning. Annars kommer saker och ting inte att utvecklas.

Bergbyggarna rör sig geografiskt på väldigt olika typer av platser. Arbetsförhållandena är krävande och arbetspassen kan ibland vara långa.

– Ska göra ett högkvalitativt arbete under tuffa arbetsförhållanden under hård press. Anställda måste engagera sig för företaget. Vi har en exceptionellt bra samarbetskultur, avslutar Levaste.

Kontakta oss

Vi är redo att påbörja alla jobb!

Vi kan arbeta även under de mest krävande förhållandena och är redo at utveckla helt nya lösningar för att genomföra ditt projekt på ett effektivt och smidigt sätt. Tveka inte att kontakta oss när du behöver rätt gäng på plats.

Katso myös nämä