Faktureringsanvisningar

Faktureringsanvisningar för leverantörer.

Faktureringsanvisningar för leverantörer, JT Arbeten AB

Utöver faktureringsadressen måste fakturor alltid innehålla följande uppgifter som uppgivits av
beställaren:

 • Projektnummer
 • Beställarens namn
 • Köparens och säljarens FO-nummer
 • Betalningstid minst 30 dagar netto

1. Fakturor via e-post

E-postadress för skanningstjänsten: 5591683775@procountor.apixscan.se
Kräver av e-post:

 • Filändelsen måste vara PDF
 • Flera bilagor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att bilagorna har olika namn.

Notera att det endast får finnas en faktura per bilaga.

 • E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor får ej överstiga 5 MB
 • PDF-filer måste vara riktiga PDF-dokument av version 1.3 eller högre.
 • PDF-filerna får inte vara skyddade med lösenord eller låsta på annat sätt.
 • Dokuments storlek högst 210 x 297mm
 • Filnamnet får bara innehålla följande tecken: a-z, A-Z eller 0-9.

2. Pappersfakturor

Adress för pappersfakturor:
JT Arbeten AB (Apix skannauspalvelu)
FE 156
SE-831 88 ÖSTERSUND
SVERIGE

Vänligen observera att adressen gäller endast leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad etc.
kommer inte att komma företaget tillhanda på denna adress. Alla pappersfakturor skannas vilket
innebär att alla fakturor måste hålla hög kvalitet när det gäller läsbarhet och utseende. Faktura samt
eventuella underbilagor får inte häftas ihop.