Fakturering

På denna sida hittar du instruktioner för att skicka fakturor via nätfaktura, e-post eller post.

Fakturering  Jiitee Louhinta Oy

Jiitee Louhinta Oy tar alltid emot fakturor som e-fakturor. 

 • Mottagare: Jiitee Louhinta Oy
 • Företags-ID: 2201724-1
 • E-fakturaadress: 003722017241
 • Operatör: 003721291126 (Maventa)
 • Operatör vid sändning från banknätverket: DABAFIHH

Om du inte kan skicka fakturor direkt till Maventas operatörs-ID från din online-faktureringsprogramvara, använd detta operatörs-ID.

Även om fakturor skickas som e-faktura ska den traditionella faktureringsadressen alltid framgå i adress/mottagarens informationsfält på fakturabilden:

Jiitee Louhinta Oy
Äyritie 12 C
01510 Vantaa

Utöver de uppgifter som krävs enligt lagen ska fakturan innehålla följande information:

 • Ditt referensnummer är numret på vår arbetsplats. Du kan få referensnumret från oss, till exempel 1234 (bara tal).
 • I fältet ytterligare information eller fritext: namn på arbetsledaren eller arbetsledaren + anställd = inköpstillstånd.
 • För vår referens, säljarens namn och telefonnummer.
 • I fältet ytterligare information eller fritext (på grund av skillnader i faktureringssystem): arbetsplatsens nummer (t.ex. 1234).
 • Företags-ID för köparen och leverantören.
 • Betalningstid är minst 30 dagar netto.

Vi tar inte emot fakturor till vår företagsadress. Om du inte kan skicka online faktura från ditt system, ber vi dig att skicka fakturorna till skanningstjänsten antingen via e-post eller per post enligt följande instruktioner:

1. Ta emot fakturor via e-post till skanningstjänsten

Vi hoppas att du endast skickar fakturor till denna adress. Fakturor kommer att skickas till tjänsten som PDF-bilagor till ett e-postmeddelande, och bilagorna till fakturan ska finnas i samma fil som själva fakturan.

 • E-postadress för faktura: invoice-22017241@kollektor.fi
 • Du kan skicka flera fakturor i ett e-postmeddelande så länge varje faktura är en separat bilaga. Varje fil måste ha ett annat namn.
 • Den maximala storleken på ett e-postmeddelande är 5 MB.
 • PDF-filer måste vara äkta PDF-dokument (PDF version 1.3 eller senare).
 • PDF-filer får inte vara låsta eller lösenordsskyddade.
 • Den maximala storleken på ett dokument är 210 x 297 mm.
 • De tillåtna tecknen för bilagans namn är standard, az, AZ, 0-9. Använd inte specialtecken för att namnge bilagor.

2. Mottagande av fakturan per post till skanningstjänsten

Adressuppgifterna måste vara fullständigt på fakturan och kuvertet så att fakturan snabbt och tillförlitligt kan skickas vidare till mottagaren.

Jiitee Louhinta Oy
22017241
PL 100
80020 KOLLEKTOR SCAN

 • Skicka endast fakturamaterialet till vår skanningsadress. Dessa e-postmeddelanden läses automatiskt in i vårt företags reskontra, och inget annat material (såsom kvitton, affärspresenter, kreditkort och entrébiljetter) når mottagaren.
 • Använd helst endast svart på vit bakgrund.
 • Se till att fakturor till skanningstjänsten är utan häftklamrar.